vrijdag 16 juni 2017, 14:00

Dinteloord deelt lusten en lasten van windturbines Karolinapolder

DINTELOORD – Op 11 juli aanstaande organiseert de gemeente Steenbergen een inloopavond over de opschaling van de vier windturbines aan de Karolinapolder in Dinteloord. Met het vernieuwen  van de molens moet de gemeente voldoen aan de opdracht om negen megawatt extra windenergie te leveren. Afspraken hierover werden al in 2012 gemaakt. Nieuw is dat de opbrengsten van dit project ten goede moeten komen aan de inwoners, bedrijven en verenigingen van Dinteloord. “Niet alleen de lasten, maar ook de lusten,” is de vertaling die wethouder Marijke Vos eraan geeft.

Dat de molens vervangen gaan worden voor modernere, grotere exemplaren die meer opbrengst genereren, staat als een paal boven water. De afspraak hierover met de provincie maakt deel uit van het Nationale Energieakkoord waarbinnen iedere gemeente haar verantwoordelijkheid moest nemen. Eerder verrezen er al nieuwe turbines bij het Agro en Food Cluster Nieuw Prinsenland.

Bovenwettelijke verplichting

Na de zomervakantie wordt een begin gemaakt met de realisering van het project Karolinadijk. Voor het zover is, moet er echter eerst een klankbordgroep samengesteld worden waarin onder meer bewoners, verenigingen, bedrijven en de energiecoöperatie Energiek Brabantse Wal samenwerken met de gemeente en de eigenaar van de turbines, Innogy.

Samen bepalen zij op welke wijze de lusten onder de belanghebbenden verdeeld worden. Bijvoorbeeld door een reductie van het energietarief of door het oprichten van een fonds om duurzaamheidsinvesteringen te doen in gemeenschappelijke gebouwen. In september 2016 stelde de gemeente deze sociale randvoorwaarden vast. Daarmee legde zij zichzelf de bovenwettelijke verplichting op om bij de plaatsing van windmolens niet alleen de ruimtelijke taak uit te voeren, maar ook sociaal-economische aspecten mee te nemen.

Open armen

De inloopbijeenkomst van 11 juli is daar een eerste aanzet toe. Gedurende de avond kunnen belanghebbenden informatie ophalen over de reden waarom de windmolens vernieuwd gaan worden en de wijze waarop de gemeente dit aan gaat pakken. Ook Innogy is daarbij aanwezig. Tijdens en na de inloopavond kunnen belangstellenden zich aanmelden voor deelname in de klankbordgroep die in september van start gaat.

De inloop gedurende de avond is tussen 18.30 en 21.00 uur in hotel-restaurant Thuis aan de Westvoorstraat 6 in Dinteloord. Aanmelden van tevoren is noodzakelijk en kan via s.bosters@gemeente-steenbergen.nl

De illusie dat de kern Dinteloord de windturbines met open armen ontvangt, koestert Vos niet. “We kunnen nooit alle weerstand wegnemen. We kunnen de mensen wel meenemen in het proces en ervoor zorgen dat wij binnen het gestelde ruimtelijke kader de sociale aspecten zoveel mogelijk benutten.”

Uit de Steenbergse Courant