maandag 11 september 2017, 09:00

Aanmelden communicanten

STEENBERGEN - In oktober start in de parochiekernen Gummarus en Vredeskerk en bij de Petrus & Paulus school en Pius X school de voorbereiding op de Eerste Communie. De informatieavond hierover wordt gehouden op maandag 18 september van 19.30 – 21.00 uur in de Vredeskerk in Steenbergen.

Ouders kunnen hun kind aanmelden via het aanmeldingsformulier dat op school is uitgedeeld. Het inschrijfformulier dient vóór 15 september te worden gestuurd naar het parochiesecretariaat in Steenbergen (Westdam 83, 4651 BE Steenbergen). De gegevens van het inschrijfformulier kunnen ook worden gemaild: naar communiewerkgroepVredeskerk@hotmail.com.  Voor meer informatie kan worden gebeld met Dirk Musters, zijn telefoonnummer is 0648673359.

Uit de Steenbergse Courant