Afbeelding
woensdag 20 september 2017, 17:45

Snipperpad langs sportpark tijdelijk afgesloten

STEENBERGEN – Volgende week maandag wordt een begin gemaakt met de afsluiting van het snipperpad dat langs het Steenbergse sportpark en de Rondweg-Oost loopt. De gemeente plaatst hier hekken. Volgens burgemeester Van den Belt wordt de maatregel getroffen in overleg met politie en Diomedon atletiek en survival. Dit naar aanleiding van aanhoudend vandalisme op het sportpark.

De afgelopen periode zijn diverse malen vernielingen aangericht op het sportpark aan de Seringenlaan. Niet alleen vernielingen, maar ook brandstichting. Vorige week ging op het terrein van Survival Steenbergen nog twee daar geplaatste keten in de hens. Daarbij is vermoeden van brandstichting. Het snipperpad – een wandelpad dat loopt van het parkje aan de Seringenlaan naar de Wipstraat – wordt afgesloten omdat vandalen vanuit dit pad eenvoudig toegang krijgen tot het sportpark. Omdat hier nagenoeg geen sociale controle mogelijk is kunnen ze dat ongezien doen. Het pad wordt nu tot nader order afgesloten.

Dringende oproep: iets verdachts gezien? Meld het!

De burgemeester roept iedereen in Steenbergen-Zuid nogmaals op om elke verdachte situatie te melden. Dit kan bij een acuut geval via 112. De politie staat op scherp om bij een dergelijke melding meteen in te grijpen. Wie minder acute zaken ziet kan een melding doen via 0900-8844. En wie liever een anonieme melding doet kan bellen naar 0900-7000. “Ik wil iedereen vragen om elke enigszins verdachte situatie te melden. Zelfs een onderbuik gevoel is voldoende om de politie te bellen. Het is belangrijk dat de dader(s) worden gepakt”, aldus Ruud van den Belt.

Tot nu toe is er slechts sprake van materiële schade. In den lande zijn gevallen bekend waarin brandstichting leidde tot zwaar menselijk leed. Ook daarom is het van belang dat de aanrichter(s) van dit alles worden gesnapt.

Foto: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant / KijkopSteenbergen.nl

Uit de Steenbergse Courant