zondag 29 oktober 2017, 09:00

Lourdesgangers keerden tevreden huiswaarts

STEENBERGEN – Samen met 28 belangstellenden ging pastoor Hans van Geel van 14 oktober tot en met 21 oktober op bedevaart naar Lourdes. Dat werd voor de bedevaartgangers een indrukwekkend bezoek.

De eerste dag van de reis werd een bezoek aan het klooster van de H. Bernadette te Nevers gebracht, waar ook de eerste nacht werd doorgebracht. De tweede dag bracht de reizigers naar Lourdes, waar ze ‘s avonds de lichtprocessie bekeken. Samen met onder andere 1100 pelgrims uit de regio ‘s-Hertogenbosch werd vervolgens elke dag deze lichtprocessie gelopen. “Veel indruk op velen maakte de grot, waar Bernadette Maria mocht ontmoeten. Dat deed ook de internationale eucharistieviering, waar Mgr. De Korte, Bisschop van Den Bosch in voorging met onder de 78 concelebranten ook Pastoor Hans van Geel de viering. Deze viering werd bijgewoond door 25.000 pelgrims. Ook het bezoek aan Cité Saint Pierre – de vrijwilligersorganisatie in Lourdes, waar de zorg voor minderbedeelden wordt geregeld – was hartverwarmend.

Met een gevoel van warmte voor het geloof en bemoediging keerden de pelgrims, samen met de zeer betrokken chauffeur Frans van Gils, huiswaarts”, vertelt Bram Hommel, die met echtgenote Yvonne vanuit de St. Annaparochie de reis mee maakte. En met hem ook Hans van Geel, Riet en Jan Baselier, Nell en Adrie Hommel, Maria van der Hoorn, Betty Rombouts, Mieke Plasmans en Wies Musters. “Bijzondere dank gaat uit naar Albert Heijn Achterberg voor het gratis verzorgen van de catering in de touringcar”, aldus Bram Hommel.

Uit de Steenbergse Courant