zondag 3 december 2017, 15:37

Pastoor Van Geel vertrekt uit Steenbergen

STEENBERGEN – Onverwacht nieuws uit kerkelijk hoek: Het bisdom Breda maakt bekend dat drie pastoors in het bisdom een nieuwe uitdaging aan gaan. De Steenbergse pastoor Hans van Geel is één van hen. Hij wordt met ingang van 1 februari 2018 pastoor in de regio Zundert. Van Geel wordt opgevolgd door pastoor Hans de Kort die nu nog werkzaam is in Hoogerheide en Wouw.

De afgelopen periode voerden vicaris Paul Verbeek en Annemiek Waij, benoemingenfunctionaris parochiepastoraat, gesprekken met de pastoors, de parochiebesturen en de pastorale teams. Deze verliepen in een positieve en constructieve sfeer  zodat de bisschop de pastoors per 1 februari 2018 zal benoemen. Volgens het bisdom “gaan de parochies en de betrokken pastoors met elkaar een nieuwe uitdaging aan”.

Van Geel

Pastoor Hans van Geel (56) is sinds 2005 pastoor van de Sint Annaparochie te Steenbergen en sinds 2013 tevens pastoor van de Sint Christoffelparochie in Halsteren. Hij volgt pastoor Frans Verheije op en wordt met ingang van 1 februari 2018 pastoor van de drie parochies van de regio Zundert: de H. Trudoparochie te Zundert, de H. Bavoparochie te Rijsbergen en de parochie van de Heilige Drie-eenheid te Klein Zundert. Pastoor Van Geel wordt tevens pastoor van de Sint Franciscusparochie te Rucphen. Hij volgt daar pastoor Jos Demmers op die daar vanaf 1 juni 2017 tijdelijk parochie-administrator was.

De Kort

Pastoor Hans de Kort (59) is sinds 2006 werkzaam als pastoor van de parochie de Bron te Hoogerheide en sinds 2009 tevens pastoor van de Parochie O.L. Vrouw in het Woud te Wouw. Hij volgt pastoor Hans van Geel op en wordt met ingang van 1 februari 2018 pastoor van de Sint Annaparochie te Steenbergen en pastoor van de Sint Christoffelparochie in Halsteren.

Leer meer in de Steenbergse Courant van aanstaande vrijdag.

Foto: Op 2 november jongstleden zegende pastoor Hans van Geel voor het eerst de hubes in bij het Bakhuys Dinteloord. Het zou ook de laatste keer blijken te zijn. Volgend jaar vertrekt de pastoor naar Zundert.

Uit de Steenbergse Courant