woensdag 13 december 2017, 14:00

Gemeente verlaagt eigen bijdrage WMO begeleiding en dagbesteding

STEENBERGEN – De gemeente Steenbergen laat weten dat vanaf 1 januari a.s. de eigen bijdrage voor WMO-begeleiding en Dagbesteding omlaag gaat. Voortaan betalen inwoners die hiervan gebruik maken, of willen maken een bedrag van 17,60 per vier weken.

Voorheen was deze bijdrage inkomensafhankelijk en dus voor velen hoger.

Het gevolg was dat er door cliënten minder gebruik werd gemaakt van deze voorziening om zo te kunnen besparen in de kosten. En dat is niet de bedoeling.

Om noodzakelijk gebruik beter mogelijk te maken is nu besloten om de eigen bijdrage voor deze onderdelen te verlagen. Want het is juist de insteek dat mensen met een beperking, chronische ziekte of met geestelijke of sociale problemen langer thuis kunnen blijven wonen. Dat kan dus wanneer ze de juiste ondersteuning krijgen.

Uit de Steenbergse Courant