donderdag 4 januari 2018, 06:00

Terugblik Februari 2017: Actieplan ‘Hart voor de Stad’ van start

In februari werd de eerste bijeenkomst gehouden voor de uitwerking van het in 2016 opgestelde actieplan ‘Hart voor de Stad’. Dit plan moet ervoor gaan zorgen dat het winkelhart van Steenbergen toekomst bestendig wordt.

RPS voorzitter Kees de Bruin toonde zich bij aanvang blij met de goede belangstelling van de ondernemers. Marketingdeskundige Thiemen Vermeulen benadrukte nog eens dat het plan alleen kan slagen als de ondernemers zelf gezamenlijk invulling gaan geven aan het plan. “Kritieke succesfactor is de inzet en betrokkenheid van ondernemers en gemeente. Zij moeten gezamenlijk echt aan de slag”.

Uit de Steenbergse Courant