donderdag 24 mei 2018, 13:15

Nieuwe wethouders gemeente Steenbergen nu officieel bekend

STEENBERGEN – Al geruime tijd zongen de namen reeds rond, maar sinds vandaag – donderdag 24 mei – zijn de nieuwe wethouders voor de gemeente Steenbergen officieel bekendgemaakt. Vanuit Gewoon Lokaal komen twee wethouders: de ervaren Wilma Baartmans en een nieuwkomer op wethouders gebied: Esther Prent. Petra Lepolder, in de afgelopen regeerperiode al wethouder, is door VVD voorgedragen, terwijl het CDA een wethouder van buitenaf levert: Koos Krook. Hij woont in Made en is wethouder in de gemeente Neerijnen.

Het nieuwe coalitieakkoord is bijna gereed, zo laat de afdeling communicatie van gemeente Steenbergen weten. In dit akkoord zijn de hoofdzaken afgesproken van doelstellingen en activiteiten – voor zover nu bekend – voor de komende bestuursperiode. Onder het motto ‘Gewoon Samen Doen!’ worden de voornemens binnenkort naar buiten gebracht.

Een van de zaken die zouden moeten zijn opgenomen is het idee om in plaats van het oude systeem van coalitie en oppositie te willen gaan werken met een vorm waarbij deze tegenstellingen vervallen en gewerkt wordt met wat men noemt een raadsprogramma. Bij de formatie bleek dat een aantal partijen daar nog niet aan toe was en het liever bij het oude wilden laten. Aangekondigd werd door formateur Cors Zijlmans dat het werken met een raadsprogramma over twee jaar wordt bekeken, want het past in een nieuwe vorm van besturen en in de doelstelling om het samen te doen.

Breed draagvlak

Overigens wordt al vrij snel duidelijk hoe groot de bereidheid bij alle raadsleden nog is om nauw samen te werken, want het coalitieakkoord is in concept naar alle raadspartijen gestuurd in ‘het streven van de coalitie naar een breed draagvlak onder de gehele gemeenteraad’. Verwacht mag worden dat de Volkspartij – die zich danig buitenspel gezet voelt – inmiddels een ander gevoel heeft bij samen optrekken.

Installatie nieuw college

Nu de nieuwe wethouders bekend zijn is het wachten op de installatie van het nieuwe college. Dat zal naar verwachting begin juni zijn, zo wordt gemeld. En de verdeling van de portefeuilles wordt nog niet naar buiten gebracht want deze dient in de eerste vergadering van het nieuwe college te worden vastgelegd.

tekst: Peter Vermeulen / foto: gemeente Steenbergen

Uit de Steenbergse Courant