dinsdag 10 juli 2018, 12:30

Nul op de Meterwoningen Nieuw Eeckelenbergh behielden de nul

STEENBERGEN – Met enige trots en vermoedelijk ook opluchting constateren De Kok Bouwgroep en Jansen installatietechniek dat de woningen die zij in opdracht van Stadlander aan de Kruitweg en Ram van Hagendoornstraat hebben gebouwd de energiebesparing hebben opgeleverd die was bedoeld. Nu een jaar later blijkt dat de nul op de meter behouden is.

Hoewel e.e.a. na uitgebreide berekeningen en proefnemingen werd gerealiseerd, bleef het voor de bouwers nog best een beetje spannend. “Onze conceptwoning is klaar voor de volgende stap”, zo meldt het bouwbedrijf. Die stap is dat de woningen als prefab variant wordt gerealiseerd. Dat betekent een aardige versnelling op de toch al korte bouwtijd van een zestal maanden. Het betekent ook minder overlast voor bewoners en wellicht een oplossing voor het dreigend toekomstig tekort aan vaklui.Intussen kunnen de bewoners van Nieuw Eeckelenbergh, zoals de woninggroep is genoemd, op de speciaal ontwikkelde app nulopdemeter.online zelf monitoren of ze binnen hun energiebundel blijven, de hebben volgens de ontwikkelaar een compleet inzicht in alle verschillende energiestromen.

Uit de Steenbergse Courant