zaterdag 1 september 2018, 10:00

Eerste resultaten met omgekeerd inzamelen zijn bemoedigend

STEENBERGEN – Het omgekeerd inzamelen van afval in de gemeente Steenbergen werpt volgens het college van burgemeester en wethouders vruchten af. De eerste drie maanden verliepen noch geruisloos noch vlekkeloos maar daar staat tegenover dat het resultaat er mag zijn. Zo werd 2,5 keer zoveel plastic afval en drankenkartons ingezameld als dezelfde periode in 2017. De hoeveelheid restafval werd bovendien met bijna de helft verminderd.

Na maanden van discussie over het onderwerp gingen in april de ondergrondse containers in bedrijf. De tussentijdse rapportage aan de gemeenteraad over de periode april tot en met juni is een heuglijke tijding, want uit de cijfers blijkt dat het nieuwe inzamelen effect heeft.

Punt van aandacht

Met name het aanbod van plastic groeide explosief. Werd er in april 2017 nog maar ruim 22.000 kilo plastic en drankkartonnen ingezameld, direct na de invoering van het omgekeerd inzamelen steeg dit getal naar bijna 57.000 kilo. Ook het aanbod van groente- fruit en tuinafval verbeterde met 21,5% en er werd 3,5% meer oud papier en karton ingezameld.
Dit alles leidde aan de kant van het restafval tot een aanmerkelijke vermindering van het aanbod. Via de ondergrondse containers en de minicontainers aan huis ging er 44% minder restafval dan het jaar daarvoor naar de afvalverwerking. Het aanbod van grof vuil via de milieustraat nam wel toe en blijft dan ook punt van aandacht voor het college.

Kinderziektes

De overgang naar de nieuwe manier van inzamelen ging bepaald niet geruisloos. Dat merkte de gemeente onder meer door de vele meldingen die via social media binnenkwamen. Ook kwamen er veel vragen en klachten binnen via de Melddesk Afval. Die hebben volgens het college vooral te maken met de gewenning aan het nieuwe systeem en de kinderziektes die zich tijdens de opstartfase voortdeden. Een groot deel van de problemen is inmiddels opgelost. Zo waren er april nog 123 meldingen aangaande volle containers of storingen, maar was dit aantal in juni al teruggelopen naar 6.

Het college wil dat er in 2020 maximaal 100 kilo huishoudelijk afval per inwoner wordt aangeleverd. Pas na een jaar inzamelen zal duidelijk zijn of de trend van de eerste maanden zich doorzet en de ambitie een te verwezenlijken doel wordt.

Uit de Steenbergse Courant