woensdag 10 oktober 2018, 19:41

VVD trekt aan de bel vanwege ontbrekende carpoolplaats bij A4 afslag Steenbergen

STEENBERGEN – VVD burgerraadslid Kees-Jan Langenberg gebruikt de artikel 40-vragen om aandacht te krijgen voor een carpoolplaats in de buurt van de A4-afslag Steenbergen. Hij wil van het college van b en w weten hoe die denkt over een dergelijke carpoolplaats op dit locatie.

Namens zijn partij vraag Langenberg of het college ervan op de hoogte is dat het terrein van de Tangobenzinepomp op Reinierpolder II als zodanig wordt gebruikt. En ook dat er ‘een toenemend aantal forenzen parkeren langs de Bijlandseweg’. Aan burgemeester en wethouders de vraag of voor wat betreft het terrein van de benzinepomp afstemming is geweest met de eigenaar. De vragensteller wil ook weten of b en w de realisatie van bedoelde carpoolplaats wil opnemen in het gemeentelijk verkeer en vervoersplan.

Uit de Steenbergse Courant