vrijdag 9 november 2018, 14:00

Bezorgde Dinteloorders verenigen zich in actiegroep tegen huisvesting arbeidsmigranten

DINTELOORD – Een groep van ongeveer twintig Dinteloorders gaat een actiegroep oprichten om zo te protesteren tegen de plannen om huizen te bouwen voor zo’n 250 arbeidsmigranten aan de Noordlangeweg. Inwoner Arie van den Berg heeft de stap hiertoe gezet omdat volgens hem de mening die de dorpsraad verkondigt niet representatief is voor Dinteloord. De dorpsraad heeft zich positief uitgesproken over de plannen en zal binnenkort aanschuiven bij een overleg tussen uitzendbureau Flex Employment en de gemeente. “We willen nu op tijd een tegensignaal afgeven, zodat we niet te laat wakker worden zoals bij de windmolens”, zegt Van den Berg.

Deze week viel er een brief van Flex Employment op de mat bij alle Dinteloorders die aanwezig zijn geweest op de inloopavond in september waar de eerste schetsen zijn gepresenteerd. In de brief staat dat alle reacties van inwoners inmiddels zijn geïnventariseerd en dat die besproken gaan worden op het overleg waar naast de gemeente ook de dorpsraad voor is uitgenodigd. Volgens Arie van den Berg gaat dat de verkeerde kant op. “De dorpsraad zou zich niet met politieke zaken moeten bemoeien. Daarnaast zijn zij warm voorstander van de huisvesting en wij horen hele andere geluiden uit Dinteloord. Binnenkort hebben we onze eerste bijeenkomst waar we de actiegroep verder gaan vormgeven.”

“Goede afspiegeling van Dinteloord”

Voorzitter van de dorpsraad, Hakim Tampoebolon, wil inhoudelijk nog niet reageren, maar wil wel in het algemeen iets kwijt over de functie van de dorpsraad. “Het is jammer dat de legitimiteit van de dorpsraad telkens ter discussie wordt gesteld. Wij zijn geen bestuurslaag, maar een vertegenwoordiging van dorpsbewoners aan wie de gemeente heeft gevraagd om mee te praten over onderwerpen die de woon- en leefomgeving aangaan. Ook mogen we ongevraagd advies geven. We kunnen onmogelijk bij elke kwestie een referendum onder de inwoners houden, en er zal altijd een kleine groep ontevreden zijn, maar over het algemeen denken we een goede afspiegeling te zijn van Dinteloord.”  

Ontwerp bestemmingsplan

Uitzendbureau Flex Employment stelt in de brief verder dat er momenteel wordt nagedacht over het opstellen van een begeleidingsgroep. De uitkomst van het komende overleg met de gemeente en dorpsraad zal door het uitzendbureau worden teruggekoppeld aan de Dinteloorders. Als alle plannen uitgewerkt, getoetst en akkoord zijn bevonden, zal de gemeente een ontwerp bestemmingsplan opstarten. Naar verwachting zal dit in maart 2019 zijn, zo stelt Flex Employment. 

Tekst: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant/KijkopSteenbergen.nl

Uit de Steenbergse Courant