zaterdag 29 december 2018, 13:30

Huisman komt op voor klager

DINTELOORD – Fractievoorzitter Tim Huisman komt op voor een Dinteloorder die zich beklaagt over een reactie van een gemeenteambtenaar naar aanleiding van zijn verzoek om lantaarnpalen te plaatsen in de Johan Frisolaan en op de Steenbergseweg.

Volgens de klacht werd de betreffende Dinteloorder niet juist behandeld. “Toen ik – na drie meldingen – eindelijk werd teruggebeld, kreeg ik een grote mond van de betreffende ambtenaar. Die wist me te vertellen dat het op genoemde plekken helemaal niet donker kon zijn. Op mijn vraag of hij wel eens ter plaatse was geweest, werd ontkennend geantwoord”, aldus de klager. Die verbaast zich vervolgens over de tekstkarren die waarschuwen voor  het gevaar van inbrekers.De D66-fractievoorzitter geeft aan dat hij niet bij het voorval met betreffende ambtenaar aanwezig is geweest, maar wil wel dat de gemelde situatie snel wordt opgelost. Ook meldt hij de poging om e.e.a. via de gemeenteapp dit probleem te meldden. “Maar dit werkte – wederom – niet”, aldus het raadslid. Hij wil ook dat er een gesprek plaatsvindt met betreffende inwoner.

Uit de Steenbergse Courant