donderdag 28 februari 2019, 17:07

Platanen Kruispoort worden half april geveld

STEENBERGEN – De communicatieafdeling van gemeente Steenbergen laat deze middag via een persbericht weten dat het plan is om de Platanen van de Kruispoort half april te kappen. In het bericht wordt nog eens uiteengezet hoe het komt dat de negen monumentale bomen die op de bomenlijst stonden alsnog kunnen worden gekapt.

De situatie rond de platanen sleept inmiddels minimaal twee jaar. In 2017 wilden bewoners van de Kruispoort dat de bomen zouden worden gekapt. Ze voelden zich niet veilig en stelden dat de bomen zo uit verhouding zijn gegroeid dat ze een gevaar vormen. Dat laatste werd niet geconcludeerd in een onderzoek dat het college van b en w liet doen. Een voorwaarde om bomen van de bomenlijst te verwijderen is dat ze gevaar opleveren voor de omgeving. In december 2018 gaf de gemeenteraad het college opdracht om de bomen alsnog van de bomenlijst te verwijderen en ze zo snel als mogelijk te laten kappen. Na een aanpassing van het beleid besloot het college de bomen deze maand van de bomenlijst af te halen. Voor het kappen is dus niet langer een vergunning nodig. Wel kunnen belanghebbenden binnen zes weken bezwaar indienen tegen het kappen.

Na het kappen gaat gemeente Steenbergen in overleg met bewoners om te bekijken of nieuwe bomen op dezelfde plaats of in de nabijheid hiervan kunnen worden geplant.

Uit de Steenbergse Courant