Afbeelding
donderdag 14 maart 2019, 16:00

Besluit opschaling windmolens Dinteloord uitgesteld

STEENBERGEN/DINTELOORD – De spanning hing woensdagavond in de lucht voor aanvang van de oordeelvergadering over het windmolenpark in de Karolinapolder. Een bomvolle publieke tribune in de raadszaal waar vooral verontruste Dinteloorders zaten die wilden weten of de raad de weg vrij ging maken voor de komst van vier hogere windmolens. Zover is het niet gekomen, want alle fracties, op D66 na, hebben om uitstel verzocht zodat alle informatie kan worden bestudeerd voordat er een definitief besluit wordt genomen. De raadsleden beklaagden zich over het feit dat ze op het laatste moment nog rapporten en gegevens hebben ontvangen. Wethouder Wilma Baartmans bood daar haar excuses voor aan, maar betreurt het uitstel. “We kunnen er oneindig over door blijven praten, maar de knoop zal een keer moeten worden doorgehakt.”

Als het aan de actiegroep Dinteloord tegen MEGAmolens en de werkgroep Behoud Leefbaarheid Dinteloord (WBLD) ligt, zouden de plannen linea recta in de prullenbak moeten belanden. Ze hebben geen goed woord over voor het college dat volgens hen in een wurggreep wordt gehouden door projectontwikkelaar Innogy. “Is het belang van een grondeigenaar groter dan het belang van een dorp? Als de plannen van de wethouder worden uitgevoerd betekent het dat twee van de molens op slechts 800 meter van het dorp komen te staan, en dan ook nog eens 215 meter hoog. De miljoenenopbrengst gaat naar de windboer en wij worden op afgescheept met een fooi”, aldus het relaas van René Meijer, inwoner van Dinteloord die namens de actiegroep sprak.

Innogy verbreekt de stilte

Tegenover de inspraak van de inwoners, stond het tegengeluid van energiebedrijf Innogy. Voor het eerst sinds deze voortdurende discussie was er iemand namens het bedrijf in de raadszaal aanwezig om hun kant van het verhaal te laten horen. Tijdens eerdere vergaderingen klonk er vaak kritiek op de afwezigheid van deze belangrijke speler in het verhaal. Dat had een reden volgens Rob Smit, projectontwikkelaar van Innogy. “We hadden het gevoel dat er binnen de raad eerst zelf gediscussieerd moest worden voordat wij erbij kwamen. We zijn al twee jaar intensief bezig met deze plannen, toen afgelopen zomer opeens de bom ontplofte en de wethouder besloot het hele proces tijdelijk stil te zetten. Natuurlijk hebben we begrip voor mensen die bang zijn dat hun leefomgeving verandert, alleen is het een onrealistische angst omdat ze er zich geen voorstelling van kunnen maken. Die plaatjes die op de pamfletten staan, komen niet overeen met de werkelijkheid. In de praktijk blijken omwonenden weinig verschil te merken tussen een molen van 150 of 210 meter hoog. En feit is dat het pakket met sociale randvoorwaarden dat wordt aangeboden nergens zo goed is als hier in Dinteloord.”

Begin van reeks zware beslissingen

Het was vooral de VVD die zich hierbij aansloot. De partij noemt het traject van de windmolens een ‘hell of a job’, maar vindt dat de ratio niet uit het oog moet worden verloren. “Het voorstel wat er ligt is verbeterd; uitstellen heeft geen zin. Ik voorspel dat dit pas het begin is van een reeks zware beslissingen die we zullen moeten nemen als het gaat om de energietransitie”, aldus fractievoorzitter Kees Gommeren. 

Het zijn vooral de Volkspartij en PvdA die zich hier fel tegen verzetten. De Volkspartij is eigenlijk helemaal tegen windmolens, maar is bereid de wens van de bevolking te volgen om tot een maximale hoogte van 149 meter te gaan. “Met hogere molens of een alternatieve locatie zullen wij nooit akkoord gaan”, stelde Michel Lambers namens de partij. 

Wethouder ziet geen mogelijkheden

Maar de PvdA ziet in alternatieve locaties juist een mogelijke oplossing voor het probleem. Nadir Baali deed een voorstel aan wethouder Baartmans. “Op de locatie Karolinapolder molens neerzetten met hoogte van maximaal 149 meter, en doe daarnaast een aanbod aan Innogy voor nog een winstgevend project op een andere locatie.” Volgens Baartmans is dat simpelweg niet mogelijk. “Molens van die hoogte zijn economisch gezien niet aantrekkelijk en dus niet haalbaar. Dat blijkt ook uit het onafhankelijke onderzoek dat is uitgevoerd. Dit gaat om plannen die al lang lopen. Het opstarten van nieuwe projecten kan nog jaren duren en moeten eerst worden vastgesteld in de structuurvisie.” 

D66 vindt molens van 180 meter hoog wel bespreekbaar, maar wil een betere compensatie voor de inwoners. Het CDA en Gewoon Lokaal! hebben zich nog niet definitief uitgesproken en geven beiden aan het uitstel hard nodig te hebben om zich te beraden. 

Green Trust wil richting Drievriendenpolder

Interessante toevoeging aan de discussie over alternatieve locaties, was inspreker Gwen ter Horst die namens Green Trust sprak. Deze organisatie bemiddelt in energievraagstukken zoals deze door oplossingen te zoeken met een groot draagvlak onder de lokale bevolking. Volgens ter Horst ligt er in Steenbergen een mooie kans. “Ik ben hier niet om kritiek te leveren op Innogy, maar ik denk dat wij een beter plan hebben. Dat plan houdt in dat er zeven tot tien windturbines langs het Volkerak worden geplaatst waarbij de locatie Karolinapolder wordt uitgebreid in westelijke richting naar de Drievriendenpolder. Dat houdt concreet in dat de twee molens die nu gepland staan richting de dorpskern van Dinteloord, worden geschrapt.”

De Volkspartij en PvdA wilden graag weten of het college al gereageerd heeft op deze plannen. Volgens Ter Horst is er een gesprek geweest met de wethouder waarin ze heeft aangegeven voorlopig niets met dit voorstel te kunnen doen vanwege de lopende verbintenis met Innogy. 

In de oordeelvormende vergadering van 3 april zal er verder gesproken worden over de windmolens. Het CDA deed een dringend verzoek aan eenieder die nog over nuttige informatie beschikt over het onderwerp, dit tijdig te versturen.

Tekst: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant/KijkopSteenbergen.nl

Uit de Steenbergse Courant