Afbeelding
woensdag 19 januari 2022, 14:03

PvdA vindt verrassing woonzorgcentrum in stadspark voorbeeld van falende communicatie

STEENBERGEN – Hoewel de PvdA-fractie het idee voor een nieuw zorgcentrum in het Stadspark een interessant idee vindt, stelt de fractie dat de verrassing ervoor die bij de inwoners is ontstaan een teken is van ‘falende communicatie van de gemeente’. Dat verwijt wordt het college gemaakt, dat aangaf ruimte te willen geven voor deze plannen. Ook wordt gevraagd naar de mogelijkheden om in plaats van het Stadspark het vrijgekomen terrein van het voormalige Witgelekruis gebouw te gebruiken.

De Steenbergse PvdA-fractie stelt daarom artikel 40-vragen aan het college. Fractievoorzitter Nadir Baali en burgerraadslid Joop Stoeldraijer willen weten wanneer voor het eerst over dit plan is gesproken met Stadlander en tanteLouise. Ook op welke wijze inwoners en omwonenden bij de vorming van de plannen zijn betrokken. Daarvan heeft de PvdA-fractie geen signalen ontvangen.

Andere optie?


Ook wil de fractie weten waarom er voor gekozen is om af te wijken van de richting die door de raad is bekrachtigd. (in hoofdzaak opknap van de wandelpaden – red.). En vervolgens wijst de PvdA-fractie op het ernaast gelegen terrein waar tot voor kort het voormalige WitGeleKruis-gebouw stond.

“Gebrekkige communicatie”


De PvdA vraagt het college of “dit nu eindelijk een patroon ziet ontstaan in haar gebrekkige communicatie met de inwoners”. En noemt daarbij onder meer de ontwikkelingen in de Berenstraat/het stadshart, bij de Olmentuin, bij het Hotel A4, bij de windmolens Karolinapolder, bij de bushalte in Dinteloord, bij de mogelijke uitbreiding van kassen in het Westland. Daarbij vraagt de fractie het college “of dit bereid is om toe te geven dat er veel beter had moeten worden nagedacht over het communiceren en omgaan met inwoners en omwonenden”.
In de raadsvergadering van 27 januari wil de PvdA graag antwoord op haar vragen ontvangen.

[ door Peter Vermeulen ]

Uit de Steenbergse Courant