Afbeelding
maandag 2 augustus 2021, 12:49

Kruislander start petitie tegen afsluiting Haringvlietbrug

KRUISLAND – Een jarenlange gedeeltelijke afsluiting van de Haringvlietbrug waardoor de automobilisten van en naar Rotterdam dagelijks 108 minuten in de file staan. Jeroen Hulhoven uit Kruisland kan met zijn verstand niet bij de maatregelen die Rijkswaterstaat vanaf maandag 9 augustus in wil laten gaan. Volgens hem zijn er wel degelijk alternatieven die de moeite van het onderzoeken waard zijn. Hulhoven zette daarom een petitie online waarmee hij de druk op RWS om andere opties te onderzoeken, op wil voeren. Deze is te vinden op Petities.nl (Geen jarenlange afsluiting van de A29 bij de Haringvlietbrug).

Enkele maanden geleden kondigde Rijkswaterstaat verregaande maatregelen aan op de A29 ter hoogte van de Haringvlietbrug. Het rijdek bestaat uit 210 aluminium platen die met 700 klemmen aan de klep van de brug zijn bevestigd. Het verkeer dat er overheen rijdt, veroorzaakt trillingen waardoor de klemmen loslaten. Een urgent probleem dat echter pas aangepakt wordt in 2023 wanneer het groot onderhoud van de Haringvlietbrug op de agenda van Rijkswaterstaat staat. Tot die tijd ondervangt RWS het probleem door de maximumsnelheid van 100 naar 50 km per uur terug te schroeven en door één van de twee rijstroken te sluiten. Daardoor ontstaat er wel een fikse filevorming (tot 108 minuten per dag), maar dat neemt RWS op de koop toe.  

In opstand

“Probleem opgelost,” scheen de conclusie van RWS te zijn, tot ergernis van gemeenten, ondernemers en inwoners. De aangrenzende gemeenten in West-Brabant, de Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee kwamen in opstand, evenals de transport- en logistiek sector die een schadepost verwacht van vele tientallen miljoenen. Rijkswaterstaat reageerde op de ontstane commotie door de maatregelen twee weken uit te stellen “om veiligheidsregio’s de kans te geven zich beter voor te bereiden”.

Onacceptabel

Ook lokale bedrijven en inwoners aan weerszijden van de brug maken zich grote zorgen. Zij maken in veel gevallen dagelijks gebruik van de brug in verband met werk. Ook zijn er veel mensen die vanuit West-Brabant voor behandeling in het Erasmusziekenhuis in Rotterdam moeten zijn.

Jeroen Hulhoven woonachtig in Kruisland is een van de bezorgde inwoners. Hij besloot de koe bij de hoorns te vatten en de online petitie in te richten. “De totale vertragingstijd die Rijkswaterstaat gecalculeerd heeft, is onacceptabel. Mijn werkgever zit in Rotterdam, maar ik kan gelukkig veel vanuit huis werken. In  het verleden reed ik veelvuldig heen en weer en ik moet er niet aan denken dat ik iedere dag ruim anderhalf uur in de file sta.”

Welk doel?

Volgens Hulhoven schuurt de opstelling van RWS temeer omdat alternatieve opties amper onderzocht zijn. “Waarom is er überhaupt nog één openstelling per week voor de pleziervaart? Welk doel dient dat? Houd de brug helemaal dicht en breng er een laag asfalt of iets dergelijks overheen aan zodat hij de komende jaren nog veilig te gebruiken is door het wegverkeer.”

Maatschappelijke kosten

Mogelijk is zelfs dát niet noodzakelijk wanneer Rijkswaterstaat iets meer haar best deed om tot een betere oplossing te komen, meent Hulhoven. “Het is wel degelijk een optie om beide rijbanen open te houden met een snelheid van 50km per uur. Dan moet er wel gehandhaafd worden met trajectcontroles en dat is te duur. Het lijkt mij nog altijd een stuk goedkoper dan de maatschappelijke kosten van twee jaar lang dagelijkse files. Of waarom niet dagelijks de klemmen controleren en vast laten zetten wanneer het nodig is? Ook dat lijkt me goedkoper dan de opties die nu voorgesteld worden.”

Onderzoek

Op 29 juli jongstleden liet minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) in een brief aan de Tweede Kamer weten een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden om de effecten van de maatregelen te verlichten. Dit naar aanleiding van de gecalculeerde extra reistijden die bijna het dubbele zijn van de oorspronkelijke berekeningen. De uitslagen van dit onderzoek zijn nog niet bekend.

Dit kan en mag niet

Hulhoven hoopt met de online petitie de beleidsmakers bij Rijkswaterstaat te doordringen van de maatschappelijke weerstand en de noodzaak tot aanpassing van het beleid. “Er is al de nodige beweging door signalen vanuit gemeenten en de ondernemers, maar ik denk dat wij als inwoners ook duidelijk moeten laten weten dat het gewoon niet kan en mag gebeuren op deze manier.”

De petitie staat nog zeker tot het einde van de zomervakantie online. Hulhoven hoopt in die tijd enkele duizenden mede-ondersteuners te krijgen.  

https://petities.nl/petitions/geen-jarenlange-gedeeltelijke-afsluiting-van-de-a29-bij-de-haringvlietbrug?locale=nl

Uit de Steenbergse Courant