donderdag 1 januari 1970, 00:00

Onderzoek naar besteding AFC-geld lijkt met sisser af te lopen

STEENBERGEN/DINTELOORD – Een intern onderzoek in opdracht van het college van burgemeester en wethouders naar de besteding van de gelden afkomstig uit het Agro & Food Cluster (AFC) Nieuw Prinsenland, heeft een verhelderend beeld opgeleverd. In de loop van twaalf jaar blijken vastgelegde afspraken niet goed uitgevoerd. De conclusie van het rapport is dat deze onregelmatigheden “in financieel opzicht niet geleid hebben tot ongelukken”. De situatie is inmiddels deels recht getrokken. De voorzieningen voor de kern Dinteloord die betaald zouden worden uit de AFC-gelden, komen volgens het college niet in gevaar. Dit tot tevredenheid van de Dorpsraad Dinteloord.


Door deze conclusie van het rapport, lijkt de kwestie met een sisser af te lopen. Dat is zeker mede te danken aan de dorpsraad. Voorzitter Hakim Tampoebolon sprak in het recente verleden meerdere malen in wanneer het college, volgens de dorpsraad onterecht, een voorstel deed waarvoor de dekking uit de AFC-gelden moest komen. Voorbeelden hiervan zijn de herinrichting van de Steenbergseweg en de aanleg van een Levensbos in de kern Steenbergen. Ook raadsleden stelden kritische vragen over de besteding van de AFC-gelden. Het college kwam tot de conclusie dat zij zelf ook niet precies wist hoe het zat en gaf de interne controller de opdracht om er onderzoek naar te doen.

Uit de Steenbergse Courant