Afbeelding
zaterdag 24 april 2021, 14:00

Dorpsraad Kruisland heeft Leefbaarheidsplan voor het dorp af

KRUISLAND – Je weet pas echt dat je in een dorp woont als de leden van de dorpsraad praktisch allemaal naast elkaar wonen. “Ons kent ons: dat heeft voor- en nadelen”, lacht Rob van Eekelen, sinds een jaar lid van de 7-koppige groep Kruislanders die zich de afgelopen tijd vol op het Leefbaarheidsplan 2021-2025 heeft gestort. De input van dorpsbewoners is verwerkt in een plan dat de wethouder deze week in ontvangst heeft genomen en dat ervoor moet zorgen dat het fijn wonen blijft in Kruisland. “Maar achteroverleunen doen we niet. Als we dingen voor elkaar willen krijgen, zullen we er zelf aan moeten blijven trekken.”

Daar hebben de leden van de Dorpsraad gelukkig ook de tijd en energie voor. Sinds een jaar is er een nieuwe voorzitter in de persoon van Ad Hellemons. Zijn voorganger Jean-Marie Buijs vond het na tien jaar tijd om het stokje over te dragen. Hij blijft overigens nog wel gewoon lid van de club. Hellemons kent de wegen binnen Kruisland uitstekend aangezien hij naar eigen zeggen de ‘bouwpastoor’ was toen het dorpshuis Siemburg werd opgericht alsmede basisschool Zonneberg. Hij vindt dat Kruisland al met al niet mag klagen over de huidige stand van zaken in het dorp. “Als je alles op een rijtje zet dan komen de kleine kernen er helemaal niet zo slecht af vergeleken met het ‘grote’ Steenbergen. Maar we hebben wel ideeën over wat er beter kan. We borduren verder op het Dorps Ontwikkelingsplan van 2009 waaruit sommige wensen zoals het speelterrein Den Darink vervuld zijn, maar andere zaken nog niet.”

“Als laatste aan de beurt met verfraaiing entrees”

Bestuurslid Bernard Hack, die al aardig wat jaartjes meeloopt, beaamt wel dat het gevoel van ondergeschikt te zijn aan Steenbergen, diepgeworteld zit. “Alle entrees van de kernen zijn verfraaid, en pas deze maand zijn wij aan de beurt gekomen. Zo’n trage uitvoering heeft een nadelig effect op de motivatie van bewoners om mee te denken.” Rob van Eekelen vult aan. “Zo’n idee van een Levensbos hadden wij bijvoorbeeld best graag hier in het dorp willen hebben. Wij hebben behoefte aan meer groen, terwijl Steenbergen er niet per se op zit te wachten. Maar het is ons niet gevraagd.”

“Nee is ook een antwoord”

Maar de leden zijn er niet naar om in de slachtofferrol te kruipen. Daarom zijn ze zelf met dit Leefbaarheidsplan gekomen en merken ze dat het investeren in de persoonlijke contacten met de gemeente z’n vruchten begint af te werpen. En ook de kerncoördinator is een aanwinst. “De belangrijkste thema’s voor ons zijn verkeer, recreatie en woonplezier. Wat betreft verkeer hebben wij nu het verzoek ingediend om als dorp mee te worden genomen in het onderzoek naar rondwegen, net zoals bij Steenbergen en Dinteloord gaat gebeuren. Er zijn al wat nuttige aanpassingen gedaan om bepaalde verkeerssituaties veiliger te maken, maar een compleet plaatje ontbreekt. Natuurlijk zijn we een agrarische kern, maar er dendert echt te veel zwaar landbouwverkeer door de kern. En mocht een rondweg niet haalbaar zijn, dan willen we daar ook graag duidelijkheid over. Nee is ook een antwoord.”

“Hebben zelf een partij bankjes op de kop getikt”

Een andere wens die hoog op het lijstje staat is om op korte termijn wandelpaden langs de parallelweg van de Gastelseweg en in de Brugweg aan te leggen. “Het oude fietspad ligt er nog, dus het hoeft alleen maar wat verhard te worden. Er wordt natuurlijk veel gewandeld in deze tijd, maar Kruisland heeft bijna geen veilige wandel- en fietspaden. Ook aan dit project willen we zelf een steentje bijdragen, want we hebben een partij bankjes van een tennisvereniging overgenomen. Een ochtendje de handen uit de mouwen samen met de buitendienst van de gemeente en het is voor elkaar”, doet Ad Hellemons een suggestie. 

Wethouder rond de tafel met dorpsraad

Wethouder Esther Prent zegt in een reactie dat het mooi is dat de dorpsraad dit Leefbaarheidsplan op eigen initiatief heeft geschreven. “We gaan kijken welke onderdelen aansluiten bij gemeentelijk beleid en wat er wellicht mogelijk is van de eigen ideeën. Het is de bedoeling om voor de zomer met een uitvoeringsplan te komen.”

Foto: De dorpsraad Kruisland steekt zelf ook graag de handen uit de mouwen en heeft daarom een Leefbaarheidsplan voor het dorp geschreven. Helemaal op rechts de nieuwe voorzitter Ad Hellemons.

Foto: Begin april zijn als laatste de entrees van Kruisland aan de beurt gekomen. Er is opnieuw ingezaaid en in het najaar worden er bloembollen geplant om een kleurrijk visitekaartje af te geven.


[ Door Nicole van de Donk ]

Uit de Steenbergse Courant