Afbeelding
dinsdag 15 december 2020, 09:00

Gemeente staat op scherp om vuurwerkverbod te handhaven

STEENBERGEN – De afsluiting van 2020 zal er eentje worden die niet te vergelijken is met andere jaren. Vanwege corona geen feestjes met buren en vrienden, maar ook geen vuurpijlen die om middernacht de lucht ingaan. Vanwege het landelijk vuurwerkverbod zal er geen oorverdovend geknal te horen zijn, al is het natuurlijk nog de vraag of iedereen zich daaraan zal houden. De gemeente heeft aangekondigd vanaf 21 december dagelijks acht toezichthouders actief te hebben om de openbare veiligheid te handhaven.

Maar ook nu al zijn er regelmatig knallen te horen op straat die qua decibellen niet lijken te horen bij het categorie 1 vuurwerk dat nog wel is toegestaan. Maar desgevraagd zegt de gemeente dat er minder meldingen van vuurwerkoverlast zijn binnengekomen dan vorig jaar. “Het gaat om acht tot tien meldingen tot nu toe. Dit betreft overigens categorie 1 vuurwerk. Er zijn nog geen boetes uitgedeeld en er is geen vuurwerk in beslag genomen”, zo meldt de afdeling communicatie.

Gemeente wil ook carbidschieten verbieden

De extra toezichthouders, beduidend meer dan vorig jaar, zijn volgens de gemeente nodig om de coronamaatregelen te handhaven. “Daarnaast zijn ook onze wijkagenten en onze adviseurs openbare orde en veiligheid (AOV’ers) actief. Indien noodzakelijk kunnen we nog verder opschalen”, zo schrijft burgemeester Ruud van den Belt in een mededeling aan de gemeenteraad. Verder wil de burgemeester ook een verbod op carbidschieten instellen, zo heeft hij aangekondigd. Daar moet in de besluitvormende vergadering van 17 december nog wel akkoord op worden gegeven. Volgens de gemeente is een verbod op carbidschieten puur preventief en word hierin het advies van de Veiligheidsregio gevolgd.

Afleiding voor jongeren

Overigens trekken de jongerenwerkers en sportcoaches met de speciale jongerenbus voor Kerst en de jaarwisseling de kernen in om de jeugd bezig te houden. Volgens de gemeente hebben ze diverse materialen en activiteiten beschikbaar om ter plekke met de jongeren aan de slag te gaan. Ze doen dit op basis van de behoefte die er op dat moment is.

(Door Nicole van de Donk)
Foto: Thomas Weezenbeek ©2019

Uit de Steenbergse Courant