Afbeelding
zondag 29 november 2020, 08:46

Complimenten uit historische hoek voor plannen reconstructie Ravelijn in stadspark

STEENBERGEN – Het kan niet anders dan dat professor Han Leune “buitengewoon verheugd” is over de plannen van het college om het oude verdedigingswerk dat nu nog verborgen ligt in het stadspark, weer in ere te herstellen. De socioloog heeft meerdere boeken uitgebracht over de historie van Steenbergen, waaronder eentje over Fort Henricus.

Nu Steenbergen als ambitie heeft de historische cirkel rond te maken door ook het Ravelijn zichtbaar te maken, hangt hij de spreekwoordelijke vlag uit. “Het valt bijzonder te prijzen dat de wethouder haar nek uitsteekt om de geschiedenis van Steenbergen zo onder de aandacht te brengen, want dat is zeker niet altijd zo geweest”, aldus Leune. Het college van B&W presenteerde vorige week drie verschillende varianten voor de herinrichting van het stadspark waar de gemeenteraad er binnenkort eentje uit moet kiezen om die vervolgens verder uit te gaan werken tot een ontwerp. Volgens wethouder Wilma Baartmans zou Steenbergen nu de kans moeten grijpen om er het Vestingpark van te maken met het Ravelijn als eiland in het midden met daarin geïntegreerd ruimte voor evenementen en recreatie.

Ravelijn op grote of kleine schaal

“Het is aan de politiek om daar straks een afgewogen besluit over te nemen, maar als je het hebt over een reconstructie van hoe het Ravelijn daar lag, dan zal dat niet meevallen. De oorspronkelijke gracht aan de zuidkant, waar nu de huizen van de Zuidwal staan, was zo’n 20 meter breed. Daar is nu slechts een slootje van overgebleven. Als je het authentiek zou willen uitvoeren, dan houdt dat nogal wat in, in financiële en praktische zin. Maar het is een moedig streven”, vertelt de socioloog.

Als het te ingrijpend blijkt te zijn, zegt hij dat er dan voor ‘next best’ moet worden gegaan. “Je kan de geschiedenis ook in beeld brengen op kleinere schaal, daar zijn best hulpmiddelen voor.” In de presentatie van het college wordt zo’n nagemaakt Ravelijn genoemd als een bouwwerk van zo’n 35 meter breed wat als theater gebruikt kan worden.

“Grond naast Ravelijnstraat erbij betrekken”

Om tot het plan van het Vestingpark te komen, zijn er over langere tijd meerdere gesprekken gevoerd met verschillende betrokken partijen. Ook de Stichting Stadsarcheologie Steenbergen en de Heemkundekring is om hun mening gevraagd. “Het speelt natuurlijk al jaren en we hebben ervoor gepleit. Vraag is wel hoeveel grond ze er uiteindelijk bij gaan betrekken om de originele vorm te kunnen reconstrueren. Als je het oude gebouwtje van het voormalige wit gele kruis sloopt, kan je dat stuk erbij trekken”, zegt Gerard Baten, voorzitter van Heemkundekring De Steenen Kamer. Chris Duijvestein van Stadsarcheologie is het met hem eens. “Dan verdwijnt de Ravelijnstraat dus. We beseffen dat het nogal wat inhoudt, maar het levert ook wat op. We zullen graag meehelpen als het zover is. We zijn dan wel amateurs, maar kunnen ook een nuttige bijdrage leveren. Kijk maar naar de opgravingen van het kasteeltje uit de 15e eeuw eerder dit jaar in het Oudland waar wij bij betrokken waren.” 

“Zorg dat er straks ook iets te doen is in het park”

De gemeente wil inderdaad graag het perceel met daarop het wit gele kruisgebouw van TWB kopen, omdat het dan volledig eigenaar is van alle grond ten oosten van de Ravelijnstraat. De gemeenteraad moet nog wel haar akkoord geven als het gaat om de aankoopsom van 265.000 euro. Afhankelijk van welk plan wordt gekozen voor het stadspark, zal het gebruikt gaan worden voor de reconstructie van het Ravelijn, of wellicht voor woningbouw. Dat laatste zou de gemeente dan geld kunnen opleveren.

Gerard Baten van de Heemkundekring hoopt van harte dat de plannen om het militaire verleden van het voormalige Ravelijn zichtbaar en beleefbaar te maken, doorgang vinden. “Het is ook van belang voor de inwoners dat er straks iets te doen is. Geef het een gebruiksmogelijkheid, want veel mensen ergeren zich nu aan het park. Tegelijkertijd is het gewoon slim als Steenbergen dit combineert met de ambitie om zich verder te profileren als vestingstad. Zeker met het zicht op de viering van 750 jaar Steenbergen in 2022.”

[ door Nicole van de Donk ]
Foto: een foto uit 1917 waarbij het groepje mensen op de plek zit van het huidige stadspark. De twee andere foto’s laten een beeld zien uit 1953, toen de riolering van de Zuidwal werd aangelegd. Rechts is een gedeelte van het latere stadspark te zien.

Afbeelding
Afbeelding

Uit de Steenbergse Courant