Afbeelding
dinsdag 22 september 2020, 10:30

Subsidieregeling Arbeidsmarkt Coronafonds West-Brabant beschikbaar

REGIO - Voor West-Brabant is een subsidieregeling opengesteld om arbeidstalent te behouden en te ontwikkelen, specifiek om de gevolgen van de Coronacrisis tegen te gaan. Organisaties vanuit overheid, onderwijs, werkgevers en werknemers worden opgeroepen om een aanvraag in te dienen bij het Coronafonds West-Brabant. De aanvraag voor een subsidie kan uiterlijk tot 31 maart 2021 ingediend worden of tot zover het budget toereikend is.

Marcel Willemsen, voorzitter Bestuur Regionaal Werkbedrijf West-Brabant stelt daarbij: “In West-Brabant gaan we samen met diverse partijen gerichte acties ondernemen om vernieuwingen op de arbeidsmarkt te realiseren die nu meer dan ooit nodig zijn voor de arbeidstalenten die we hebben”.

Arbeidskrachten behouden

Het doel van de subsidieregeling is het behouden en ontwikkelen van arbeidskrachten voor de regio door onder andere in te zetten op scholing. Met het Coronafonds worden nieuwe ideeën en samenwerking tussen organisaties gestimuleerd. Het gaat om activiteiten die bijdragen aan behoud en ontwikkeling van talent in West-Brabant. Voor elke vorm van samenwerking tussen overheid, werkgevers, werknemers en onderwijs kan een aanvraag worden ingediend. Een voorwaarde voor de subsidie is dus dat de aanvraag gedaan wordt door minimaal twee samenwerkingspartners.

Maximaal 50.000 euro per project

Het project kan maximaal aanspraak maken op 50.000 euro aan provinciale subsidie. Dit is 45% van de totale projectbegroting. De overige 55% van de projectbegroting is eigen financiering vanuit de samenwerkende organisaties (in uren of vanuit facturen).
De toekenning wordt bepaald door een toetsingscommissie die is samengesteld uit vertegenwoordigers van overheid, werkgevers, werknemers en onderwijs. Elke partij beoordeelt de aanvraag vanuit het gemeenschappelijke regionale belang. Het ingediende project dient uitgevoerd en afgerond te zijn voor 1 augustus 2021.

Aanvragen en voorwaarden

De verdere voorwaarden en de wijze van indienen is terug te vinden op de website van Regio West-Brabant (RWB): www.west-brabant.eu/subsidieloket
Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met de projectadviseur Eva Jeremiasse van RWB: eva.jeremiasse@west-brabant.eu / 06-81121487.

Uit de Steenbergse Courant