Afbeelding
vrijdag 10 juli 2020, 11:15

Gemeenteraad tikt energiebeleid en perspectiefnota af in laatste vergadering

STEENBERGEN –De behandeling van de perspectiefnota heeft donderdagavond geen grote aanpassingen in het beleid voor de komende periode opgeleverd. Het is duidelijk dat de coronacrisis als gevolg heeft dat er pas op de plaats wordt gemaakt in de gemeente. Wethouder Koos Krook (Financiën) gaf toe dat de investeringsruimte van 15 miljoen rap aan het opdrogen is, maar zegt dat er geen reden is tot ongerustheid. 

“Bij bepaalde projecten zoals het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) en het uitbreiden van de milieustraat, gaat de vertraging vanzelf door de coronacrisis. Maar wat betreft onze ambities die onveranderd zijn gebleven, zullen we toch creatiever moeten worden en samenwerking moeten zoeken met partijen waar wel geld zit, of in ieder geval meer dan bij ons”, zei Krook in zijn toelichting. Dat zorgde voor wat onduidelijkheid bij de fracties die zich afvroegen of de gemeente zich gaat overgeven aan de commercie. Volgens Krook is daar geen sprake van. “Wij zijn geen college dat rare dingen gaat doen of risico’s gaat nemen. Wij hebben zelf de regie over wat er in onze gemeente gebeurt.”

Rapport over gevolgen coronacrisis

Precies daar is de perspectiefnota voor bedoeld, maar die is nu vooral een uitvoering van eerder vastgesteld beleid. In het najaar wordt het spannender als de centjes moeten worden verdeeld tijdens de begroting. Ook zal de raad zich dan buigen over de effecten van de coronacrisis. Daar vonden ze het nu nog te vroeg voor. Wel ligt er inmiddels een rapport dat een doorkijk geeft van de middellange termijneffecten van het virus. Daarin worden onder andere de verwachte stijging van kosten en daling van inkomsten geschetst. Aan het begin van de coronacrisis trok de gemeente al 1 miljoen euro uit voor een speciaal steunfonds om inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen te ondersteunen. Alleen de oppositiepartijen D66 en PvdA konden uiteindelijk niet instemmen met de perspectiefnota. 

Steenbergen heeft nieuw energiebeleid

Ook werd de avond benut om spijkers met koppen te slaan wat betreft het nieuwe beleid voor duurzame energie. Daarin blijft verankerd dat er geen zonnepanelen op landbouwgrond komen, maar de raad kon wel unaniem instemmen met het bekijken van de mogelijkheid dat landbouwers samen een zonnepark op een perceel kunnen beginnen. Verder werd er uitgesloten dat er een zonnepark in de Karolinapolder komt en ook de Boonhil wordt als locatie geschrapt. De VVD en Volkspartij kregen het gezamenlijk voor elkaar dat de doelstelling om energieneutraal te zijn, met 10 jaar wordt opgeschoven naar 2050.

Door: Nicole van de Donk 

Uit de Steenbergse Courant