dinsdag 24 december 2019, 15:35

Twee sleutels met grijs-groene tag verloren

Een plaatsgenoot - die om veiligheidsredenen onbekend wenst te blijven - heeft op 19 november een tweetal sleutels verloren in de omgeving West- Havendijk - industrieterreinen Reinierpolder - Kade - Doornedijkje en Ligneweg.En veelvuldige zoektocht heeft tot op heden niets opgeleverd. De betreffende pechvogel probeert het nu via KijkopSteenbergen.nl. Aan alle lezers/bezoekers de vraag of iemand deze sleutels heeft gevonden en zo ja of hij/zij de moeite wil nemen om deze af te geven bij gemeente Steenbergen of bij het redactiekantoor van Steenbergse Courant - KijkopSteenbergen.nl aan de Molenweg 44. Met bij voorbaat dank voor de genomen moeite.

Uit de Steenbergse Courant