Afbeelding
dinsdag 10 december 2019, 14:06

Geen geld voor nieuwe schoenen of schoolreis: Steenbergen wil kindarmoede aanpakken

STEENBERGEN – “Opgroeien in armoede heeft me klein gemaakt. Maar ik wist het als kind altijd verborgen te houden voor de buitenwereld.” Een fragment uit het verhaal van ervaringsdeskundige Alinda Scheepers tijdens de beeldvormende vergadering over kindarmoede, gisteravond op het gemeentehuis. Een uitspraak die kenmerkend blijkt voor het probleem: er staat hulp klaar, maar die bereikt de gezinnen die het moeilijk hebben nog veel te weinig. Daarbij speelt schaamte een grote rol. In Steenbergen groeit 1 op de 12 kinderen op in armoede en de gemeente wil dat cijfer graag drastisch naar beneden krijgen. 

De hoge opkomst op de avond toonde aan dat veel mensen zich betrokken voelen bij het onderwerp. Er waren o.a. raadsleden, schooldirecteuren, deskundigen uit het werkveld en medewerkers van de Voedselbank aanwezig, maar ook mensen die helaas zelf in een situatie zitten waarin ze elk dubbeltje moeten omdraaien. Alinda Scheepers heeft haar leven inmiddels op de rit, maar wat zij heeft moeten doorstaan toen zij met armoede te maken kreeg, heeft haar getekend. 

Eenzaam als kind

“Ons gezin kreeg het zwaar toen het bedrijf van mijn ouders failliet ging. Ik werd eenzaam als kind, want ik kon niet meedoen met kinderfeestjes en droeg afgedragen kleding. Helaas werd ik op latere leeftijd opnieuw geconfronteerd met dezelfde moeilijke financiële situatie toen ik na mijn scheiding alleen kwam te staan met twee jonge kinderen. Ik vond het zelf in die tijd altijd heel moeilijk om mijn weg te vinden naar de juiste instanties. Daarom wil ik iedereen op het hart drukken om vol te houden met het aanbieden van hulp. Maak je bekend met de leefwereld van deze gezinnen.”

Stichting Leergeld helpt

Dat het niet makkelijk is om kindarmoede te herkennen en er vervolgens op te handelen, bleek tijdens de paneldiscussie. Volgens Wietse Visser, directeur van de Gummarusschool, is er al best veel hulp, zoals bijvoorbeeld Stichting Leergeld die ouders financieel ondersteunt. “Maar het blijft moeizaam om bepaalde ouders in beweging te krijgen. Vooral omdat je niet alleen een zak geld wil geven, maar dat er structureel iets moet veranderen in zo’n gezin. Daarom pleit ik ervoor om met elkaar zo veel mogelijk te verwijzen.”

Blijft geld op de plank liggen

Dat sloot aan bij de presentatie van Ruud Peeters die namens de gemeente de cijfers presenteerde. “De gemeente trekt jaarlijks geld uit waar deze huishoudens aanspraak op kunnen maken, maar er blijft geld op de plank liggen. In 60 procent van de gevallen werken de ouders in zo’n gezin, en die kloppen meestal niet bij ons aan. Daarom bereiken we maar ongeveer de helft van de gezinnen. Maar de mensen met schoolgaande kinderen die wel bij ons in beeld zijn, willen we actief gaan benaderen. Daar start volgend jaar een pilot voor waar we veel van verwachten.”

Voedselbank: “Gezinnen moeten rondkomen van 225 euro”

Raymond Been houdt als jongerenwerker altijd zijn ogen en oren open om signalen op te vangen of een jongere het thuis moeilijk heeft. “Maar dan nog blijft een groot gedeelte onzichtbaar. Die jongeren houden zich op de achtergrond en onttrekken zich aan een sociaal vangnet. En als er hulp aangeboden wordt, kunnen sommigen dat maar moeilijk aanvaarden.” Corry Damen is sinds enkele maanden voorzitter bij de Voedselbank Goed Ontmoet en is zich naar eigen zeggen “rot geschrokken”. “Er zijn in Steenbergen gezinnen die van 225 euro per maand moeten rondkomen. Juist voor jonge kinderen in de leeftijd tot vier jaar is dat al problematisch omdat dan de ontwikkeling van de hersenen plaatsvindt.” Brigitte Wisse, werkzaam in het onderwijs, pleit voor een betere voorlichting voor wie met deze doelgroep werkt. “We krijgen EHBO en leren alles over de ontwikkeling van het kind, maar weten te weinig over het herkennen en doorverwijzen naar de juiste professionals.”

Alinda Scheepers geeft als ervaringsdeskundige inmiddels voorlichting op scholen. “Het mooiste zou zijn als we kunnen starten met een nieuwe generatie die schaamtevrij opgroeit.” Alle input van de avond zal worden verwerkt in de kadernota armoedebeleid die begin volgend jaar wordt verwacht.

Tekst & foto’s: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant/KijkopSteenbergen.nl

Afbeelding

Uit de Steenbergse Courant