dinsdag 4 december 2012, 20:39

Eindelijk groen licht voor peuterspeelzaal Pippi

STEENBERGEN – Na bijna twee maanden discussiëren is een ruime meerderheid van de gemeenteraad alsnog bereid om twee ton uit te trekken voor de herhuisvesting van peuterspeelzaal Pippi bij de Gummarusschool in Steenbergen-Zuid.

Dat bleek vanavond in de vergadering van de commissie Mens & Maatschappij, waar zes van de acht fracties hun fiat gaven aan het kredietvoorstel. Burgemeester en wethouders moesten hun huiswerk tot twee keer toe opnieuw doen, maar hebben volgens de partijen nu op alle vragen een duidelijk antwoord geformuleerd.

De PvdA was niet aanwezig bij de commissievergadering en namens Door! gaf raadslid Dasja Abresch te kennen het nog steeds niet eens te zijn met de keuze voor de bouw van een nieuwe peuterspeelzaal bij de Gummarusschool. Door! vindt het onterecht dat de mogelijkheid tot de vestiging van Pippi bij basisschool Pius X op de Welberg niet nader is onderzocht. Volgens wethouder Cor van Geel is in het recente verleden gebleken dat een brede school op de Welberg financieel-economisch geen haalbare kaart is.

Pippi ‘bezet’ momenteel de docentenkamer van de Gummarusschool. De peuterspeelzaal verliet begin van dit schooljaar haar oude onderkomen aan de Oudlandsestraat. Bedoeling was dat de peuters rond Kerstmis in een nieuw gebouw zouden zitten. Dat gaat niet meer lukken.

Voor de definitieve herhuisvesting worden volgens wethouder Van Geel bestaande frames van tijdelijke lokalen gebruikt, waar een volledig nieuwe ‘schil’ omheen wordt gebouwd. De accommodatie kan minstens 25 jaar mee, aldus de wethouder. Met de Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen is een ‘reële huurprijs’ van 700 euro per maand overeengekomen. In de oude situatie werd geen huur betaald.

Uit de Steenbergse Courant