woensdag 10 juli 2013, 15:45

2100 kuub beton gestort voor viaduct over A4 op Zeelandweg Oost

STEENBERGEN - Als je het tempo ziet waarmee wordt gewerkt aan de A4 om Steenbergen lijkt het onwaarschijnlijk dat de snelweg pas in maart 2015 klaar is. Vandaag is de aannemerscombinatie druk doende met het storten van 2100 kuub beton voor het viaduct dat de Zeelandweg Oost in de toekomst over de A4 voert.

De werkzaamheden begonnen vanmorgen in alle vroegte en brachten veel extra vrachtverkeer met zich mee. Het viaduct maakt deel uit van het ‘knooppunt’ dat op deze locatie wordt gerealiseerd, met aan beide zijden op- en afritten van en naar de nieuwe snelweg.

Oplevering in maart 2015 blijft het uitgangspunt, aldus Rijkswaterstaat, dat vorig jaar zomer de oorspronkelijke datum van eind 2013 moest opgeven. Als oorzaak van de vertraging werd de langere procedure genoemd, die voorafging aan de definitieve vaststelling van het tracébesluit.

,,Maar als we nu alsnog ergens tijdwinst kunnen boeken, zullen we dat uiteraard niet nalaten,’’ stelt omgevingsmanager Onno Smeets. Zijn ‘evenknie’ Klaas Leunge van de Combinatie A4 Steenbergen tekent hierbij wel aan dat een snelweg voor 101% af moet zijn voordat het verkeer er gebruik van kan gaan maken. ,,Zodra dat het geval is, wordt het voor ons immers een stuk lastiger om zo nodig nog werkzaamheden uit te voeren.’’

Uit de Steenbergse Courant