woensdag 6 november 2013, 17:56

Stichting Karnaval Steenbergen pleit voor behoud Burrieborrel

STEENBERGEN – Stichting Karnaval Steenbergen heeft het college en de raad per brief verzocht om de Burrieborrel na volgend jaar niet af te schaffen, zoals B en W volgens hun bezuinigingsvoorstellen van plan zijn. Morgenavond komt het onderwerp aan de orde tijdens de behandeling van de (meerjaren)begroting in de gemeenteraad.

Op de vrijdagavond vóór het officiële carnavalsweekeinde komen sinds enkele jaren de leden van alle organisaties bijeen die in de verschillende kernen van de gemeente het leutfeest op poten zetten.

Het samenzijn draagt volgens de SKS in hoge mate bij aan het saamhorigheidsgevoel en de gemeenschapszin.

De stichting begrijpt anderzijds heel goed dat de gemeente op de kleintjes moet letten en stelt daarom voor het aantal consumpties tijdens de viering te beperken.

Een alternatief dat wordt aangedragen is om de Burrieborrel beurtelings in Steenbergen, Nieuw-Vossemeer en Kruisland (de plaatsen met een eigen prins) te houden, maar dan wel met behulp van een gemeentelijke bijdrage van 750 euro. Dat zou 1750 euro minder zijn dan de huidige kosten van de happening.

De fractie Door! heeft naar aanleiding van de brief van de SKS al aangekondigd morgenavond een motie in te dienen, met als doel de Burrieborrel ook na volgend jaar te behouden. 

Uit de Steenbergse Courant