vrijdag 22 maart 2013, 13:32

Steenbergse Jaarmarkt maakt doorstart

STEENBERGEN - Retail Platform Steenbergen (RPS), oftewel de winkeliersvereniging, en de horecabedrijven in het centrum van de stad hebben gezamenlijk de draad van de Jaarmarkt opgepakt.

Vorig jaar na de braderie stopte de Stichting Organisatie Jaarmarkt Steenbergen ermee. De club bespeurde tijdens het evenement een groeiende tegenwerking vanuit de middenstand en ondervond ook problemen met het gemeentebestuur en de politie. Sindsdien bleef het ‘angstvallig’ stil. Er zouden wel belangstellenden zijn om het roer over te nemen, maar daar bleef het bij.

Deze week echter bleek dat RPS druk doende is met een doorstart van de Jaarmarkt. Vanuit de winkeliersvereniging is hiervoor een speciale werkgroep opgericht, die het programma gaat bedenken. De uitvoering gebeurt in samenwerking met een evenementenbureau. De Jaarmarkt zal onveranderd in het eerste volle weekeinde van september worden gehouden.

Meer over dit onderwerp kunt u vandaag lezen in de Steenbergse Courant

Uit de Steenbergse Courant