maandag 16 juni 2014, 14:24

Discussie over bestuurscrisis laait door anonieme brief hoog op

STEENBERGEN – De PvdA heeft bij waarnemend burgemeester Joseph Vos een uitgebreide vragenlijst ingediend over een ‘anonieme’ brief over de bestuurscrisis, die als ingekomen stuk op het Raads Informatie Systeem (RIS) van de gemeente is geplaatst. Het schrijven, dat ook aan de redacties van Steenbergse Courant en BNDeStem werd gestuurd, heeft de afgelopen dagen in politieke kringen veel stof doen opwaaien. Volgens de PvdA komt dit vooral door uitlatingen van wethouder Cor van Geel in BNDeStem, waarin hij het goed zegt te vinden dat ‘de waarheid eindelijk eens naar buiten komt’.

De PvdA vraagt zich onder meer af hoe deze reactie van de CDA-wethouder zich verhoudt tot de rapportage van Vos over de bestuurscrisis en wat daarin dan niet waar zou zijn. De fractie vindt het sowieso ongehoord dat de brief, waarvan de afzender zich G. van Boven noemt, maar deze persoon is vooralsnog niet traceerbaar, via het RIS openbaar is gemaakt.

Vooral omdat er geheime, niet te controleren informatie instaat. En ook omdat er – op uitdrukkelijk verzoek van Commissaris van de Koning Wim van de Donk – ‘radiostilte’ heerst over de bestuurscrisis, tot het openbare raadsdebat van donderdag 26 juni.

De griffie van de gemeente had de brief volgens de PvdA derhalve niet op het RIS mogen plaatsen en wil van Vos weten of de griffie hem heeft ingelicht over de publicatie. De oppositiepartij vraagt de waarnemend burgemeester verder of de huidige wethouders zijn bevindingen en aanbevelingen onderschrijven.

PvdA trekt loyaliteit Van Geel aan waarnemend burgemeester Vos in twijfel

De PvdA trekt de loyaliteit van Van Geel ten opzichte van Vos in twijfel en stelt hierbij de vraag of deze wethouder begrijpt dat hij de waarnemend burgemeester in de problemen brengt, door te suggereren dat laatstgenoemde niet de waarheid heeft verteld. Via Vos, hoopt de fractie ook van Van Geel te horen hoe betrouwbaar de CDA’er een anonieme brief vindt en hoe betrouwbaar hij zichzelf acht als wethouder van de gemeente Steenbergen.

Steenbergse Courant

In de brief van ‘G. van Boven’ worden niet alleen politiek/bestuurlijk betrokkenen zonder bewijzen beschuldigd, maar trekt de onbekende schrijver ook de integriteit van redacteur John Nijssen van de Steenbergse Courant ernstig in twijfel, ten aanzien van diens berichtgeving over de bestuurscrisis.

Niet om die reden, maar zoals altijd uit waarheidsvinding aangaande de bestuurscrisis en de (politiek) verantwoordelijken hiervoor, heeft Steenbergse Courant waarnemend burgemeester Vos inmiddels ook de nodige vragen voorgelegd over de kwestie, met als belangrijkste punt of hij het eens is met de uitlatingen van wethouder Van Geel met betrekking tot de omstreden brief, waarvan het ondertussen de grote vraag is wie er daadwerkelijk achter schuilgaat of –gaan.

Steenbergse Courant riep de afzender in haar editie van afgelopen vrijdag op zich kenbaar te maken, dat is tot op heden niet gebeurd.

Uit de Steenbergse Courant