donderdag 25 september 2014, 08:51

Onderzoek naar toekomstmogelijkheden Sunclasspark

NIEUW-VOSSEMEER – De gemeente Steenbergen gaat een verkennend onderzoek doen naar de toekomstmogelijkheden van het Sunclasspark in Nieuw-Vossemeer. De drie ‘opties’ zijn: volledig recreatief gebruik, maatschappelijk verantwoorde huisvestingslocatie voor arbeidsmigranten, ontwikkeling binnen de grenzen van het bestaande bestemmingsplan.

Over dat laatste bestaat juist al vele jaren discussie en vooral ook frustatie bij de overgebleven recreatieve bewoners. De vakantiehuisjes zijn grotendeels in eigendom van (glastuinbouw)bedrijven die er hun buitenlandse werknemers huisvesten.

Bij controles blijkt bovendien geregeld dat hierbij de regels worden overtreden, die onder meer voorschrijven dat de tijdelijke bewoners samen één huishouden moeten vormen.

Het college benadrukt dat het handhavingstraject gewoon doorgaat, maar dat een uitspraak van de rechter over de huidige situatie waarschijnlijk nog wel een poos op zich zal laten wachten.

In de tussentijd achten B en W het dus verstandig de toekomstmogelijkheden van Sunclass onder de loep te nemen. De drie scenario’s worden door een interne werkgroep op hoofdlijnen onderzocht op hun economische en juridische uitvoerbaarheid en de provinciale ruimtelijke regelgeving.

Bedoeling is dat de raad het onderzoek in het eerste kwartaal van 2015 gepresenteerd krijgt, zodat zij kan beslissen over de te nemen vervolgstappen en welke belanghebbende partijen daarbij worden betrokken.

Uit de Steenbergse Courant