zaterdag 15 juni 2013, 00:00

Kakelbont wil van villa Zonnewende uitgebreidere zorghoeve maken

DINTELOORD – Zorghoeve Kakelbont wil haar activiteiten uitbreiden en heeft daarvoor te weinig ruimte aan de Boompjesdijk. De organisatie ziet in de aankoop van de leegstaande, karakteristieke villa Zonnewende aan de Noordlangeweg 10 dé oplossing, maar stuit hierbij op het nieuwe bestemmingsplan buitengebied, waarover de gemeenteraad deze maand een beslissing moet nemen.

Ingrid Havermans van Kakelbont maakte deze week van de gelegenheid gebruik om de plannen van de zorghoeve toe te lichten aan de gezamenlijke commissies Ruimte & Economie en Mens & Maatschappij, die zich over het bestemmingsplan bogen.

De toekomstvisie van Kakelbont past volgens Havermans in alle opzichten perfect bij het beleid van de gemeente Steenbergen. Niet alleen als het om de dagopvang van kinderen, de dagbesteding voor volwassenen en de bijzondere leervoorziening ten bate van kansarme jongeren (zoals schooluitvallers) gaat. Maar ook met betrekking tot de landschappelijke waarde van Zonnewende, de revitalisering van het buitengebied, maatschappelijk verantwoord ondernemen en recreatie.

Visitekaartje

Kakelbont wil er - onder meer met de aanleg van een natuurspeelplaats en een dierenweide - voor zorgen dat ook het publiek voortaan kan meegenieten van de locatie, die in de huidige situatie dreigt te verpauperen. ,,Het kan echt een visitekaartje worden voor de verschillende thema’s die hoog in het vaandel van de gemeente staan,’’ opperde Havermans.

Als het bestemmingsplan buitengebied niet wordt aangepast ten faveure van het project, zijn er in principe nog wel andere mogelijkheden om een en ander voor elkaar te krijgen. ,,Wij steken onze energie echter liever in het aanpakken van maatschappelijke problemen dan in langdurige procedures,’’ besloot Havermans, in de hoop dat de Steenbergse politiek Kakelbont de helpende hand toesteekt. Bij de provincie loopt al een kansrijk subsidieverzoek om de plannen ten uitvoer te brengen.

Uit de Steenbergse Courant