woensdag 9 oktober 2013, 16:48

Externe ondersteuning voor burgemeester en gemeentesecretaris

STEENBERGEN – Burgemeester Saskia Bolten en gemeentesecretaris/algemeen directeur Ans Leloux krijgen gedurende een nog niet nader omschreven periode externe ondersteuning om het functioneren van zowel de bestuurlijke als de ambtelijke organisatie van de gemeente Steenbergen te verbeteren.

Dat is volgens een persbericht dat de gemeente eind deze middag heeft vrijgegeven de uitkomst van het verkennende onderzoek dat de afgelopen weken werd uitgevoerd naar de kennelijk verstoorde verhoudingen binnen het gemeentehuis.

Over de precieze aard van de problemen werden geen mededelingen naar buiten toe gedaan. In de wandelgangen viel echter duidelijk te beluisteren dat er in het gemeentehuis een ware machtsstrijd woedde tussen het college onder aanvoering van burgemeester Saskia Bolten en het ambtenarenkorps, dat onder de verantwoordelijkheid van directeur/secretaris Ans Leloux valt.

Eind augustus werden de problemen door het presidium (het overlegorgaan van de burgemeester en alle fractievoorzitters van de raadspartijen) voorgelegd aan en besproken met Commissaris van de Koning Wim van de Donk van Noord-Brabant.

Hij zette vervolgens een driekoppige onderzoekscommissie aan het werk, onder voorzitterschap van José van Gorp-van de Ven. Deze commissie heeft haar bevindingen gepresenteerd aan de leden van het presidium en Van de Donk.

Op grond daarvan en naar hun eigen oordeel hebben de fractieleiders, met instemming van de commissaris, besloten dat een traject moet worden ingezet om het functioneren van de ambtelijke en de bestuurlijke organisatie van de gemeente Steenbergen te verbeteren.

Om dit te bereiken krijgen burgemeester Saskia Bolten en directeur/secretaris Ans Leloux dus externe ondersteuning en zij zullen zich, aldus het persbericht, inzetten om te komen tot goede werkverhoudingen. Na een nader te bepalen periode wordt de gang van zaken geëvalueerd.

Uit de Steenbergse Courant