woensdag 1 april 2015, 09:14

Bestuur Ondernemers Platform weer op volle sterkte

STEENBERGEN – Gisteravond stemde de ledenvergadering van Ondernemers Platform Steenbergen in met de benoeming van drie nieuwe bestuursleden. Hierdoor kwam versterking voor voorzitter Stefan Verkaart en de bestuursleden Marc Tonissen (recreatie) en Jan van Staalduinen (glastuinbouw). Voormalig wethouder Leo Heijmans krijgt nu de functie van vice-voorzitter, accountant Johan van Gils wordt penningmeester en Anja Huijsmans neemt het secretariaat voor haar rekening. Eduard Tonissen blijft adviseur, al zal hij wat meer naar de achtergrond treden.

Volle kracht vooruit
Het nieuwe OPS bestuur is nu op sterkte en wil volle kracht vooruit. De afgelopen maanden is er met de steun van de nieuwkomers al flink wat werk verzet. Zo breidde het aantal leden uit van 70 naar 85 en werd de koers nog eens duidelijk uitgezet middels een eerste beleidsplan, waarbij missie, visie, kernwaarden en doelstellingen nog eens helder op papier werden gezet. De kern daarbij is de benodigde samenwerking tussen aangesloten ondernemers, lokale overheid, Rewin en Kamer van Koophandel. Er zal tevens een nauwere samenwerking met Retail Platform Steenbergen (RPS), landbouworganisatie ZLTO en Horeca afdeling Steenbergen worden gezocht.

Foto: Het nieuwe OPS-bestuur: vlnr.: Eduard Tonissen, Jan van Staalduinen, Leo Heijmans, Johan van Gils, Anja Huijsmans, Marc Tonissen en Stefan Verkaart.

Foto: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant/KijkopSteenbergen

Uit de Steenbergse Courant