zaterdag 28 maart 2015, 17:24

Klepdeur Benedensas blijkt publiekstrekker

DE HEEN - De weersomstandigheden waren ver van aangenaam, maar toch was het vanmiddag gezellig druk aan het Benedensas in De Heen. De ruim 120 belangstellenden die het sluizencomplex bevolkten, kwamen er dan ook niet om een gezellig terrasje te pikken. Ze kwamen af op de open middag die waterschap Brabantse Delta er organiseerde. Met bussen werden de bezoekers vanaf Akkermans Recreatie naar het Benedensas gebracht. Hier kregen zij in het informatiecentrum uitleg over de totstandkoming van de grootste waterberging van Nederland, het Volkerak-Zoommeer, als onderdeel van het project Ruimte voor de Rivier. In de rondleiding werd dieper ingegaan op de functie van het Benedensas daarin. Met als hoogtepunt van de middag het ophalen van de spiksplinternieuwe klepdeur die 4 miljoen Nederlanders in geval van springtij en hoge waterstanden in de rivieren veilig moet houden. De deur is onder normale omstandigheden onzichtbaar aangezien hij in een grote betonnen bak op de bodem van de sluis ligt. Zodoende wordt het historische karakter van de sluis uit 1824 niet aangetast. In geval van nood of onderhoudscontrole, wordt de deur door twee grote lieren omhoog getrokken. Deze staan nu nog als opzichtige blauwe objecten op de kop van de sluis, maar krijgen binnenkort keurige overkappingen waardoor zij naadloos aansluiten bij de rest van het complex.

Foto: Dasja Abresch@Steenbergse Courant

Uit de Steenbergse Courant