donderdag 14 februari 2013, 20:00

Wijkagenten hopen op veel animo voor buurtpreventie

STEENBERGEN - In het belang van de veiligheid en de leefbaarheid, zouden er in alle kernen van de gemeente buurtpreventieteams moeten komen, bestaande uit vrijwilligers die de politie helpen door een oogje in het zeil te houden.

Dat is in ieder geval de wens van het (grotendeels) nieuwe team van wijkagenten dat sinds kort in Steenbergen opereert en ook burgemeester Saskia Bolten zou de totstandkoming van buurtpreventieteams naar eigen zeggen toejuichen.

,,Let wel, we hebben het niet over een burgerwacht. Het gaat vooral om betrokkenheid. Hoe meer ogen en oren we overal hebben, hoe beter wij ons werk kunnen doen, en daar heeft iedereen baat bij,’’ stellen de wijkagenten Gerrit van Rijn (Steenbergen en Welberg), John Peeters (Dinteloord), Karin Vissenberg (Nieuw-Vossemeer, Kruisland, Reinierpolder), en stagiaire Esther Somers.

Voor het oprichten van buurtpreventieteams worden in eerste instantie de verschillende Dorpsraden benaderd, met het verzoek om in samenwerking met de politie een informatieavond te organiseren. Op maandag 25 februari wordt in Kruisland het spits afgebeten. Belangstellenden zijn dan vanaf 19.30 uur welkom in Zaal Koch, Molenstraat 120 te Kruisland. Tijdens deze bijeenkomst wordt ook gesproken over (het voorkomen van) woninginbraken.

Meer over dit onderwerp en een nadere kennismaking met de (nieuwe) wijkagenten is morgen te lezen in de Steenbergse Courant.

Uit de Steenbergse Courant