vrijdag 18 januari 2013, 16:38

Oproep voor toekomstvisie De Heen

DE HEEN – Stichting Leefbaarheid De Heen verzoekt de gemeenteraad met klem om burgemeester en wethouders opdracht te geven tot het ontwikkelen van een toekomstvisie voor het dorp en deze met daadkracht uit te voeren.

De stichting heeft dit verzoek schriftelijk ingediend bij alle fracties naar aanleiding van de commissievergaderingen waarin afgelopen week over de toekomst van De Heen werd gesproken. De leefbaarheid in de kleinste kern van de gemeente staat al jaren onder druk.

,,We moeten laten zien dat we in De Heen geloven,’’ stelde Wilma Baartmans van Door! ,,Anticiperen op de sterke punten van het dorp, zoals de A4 en de recreatiemogelijkheden,’’ opperde Maurice Remery van GB/Dé Lokale Partij.

Volgens Petra Lepolder van de VVD zal veel creativiteit nodig zijn om het voorzieningenniveau in De Heen enigszins op peil te houden. Alle partijen drongen bij wethouder Cor van Geel aan op overleg met de bewoners van het dorp, om samen tot oplossingen te komen.

Dat is ook precies wat het college binnen afzienbare tijd van plan is. Van Geel pleitte echter wel voor realiteitszin. ,,Er is al jaren geen animo voor de bouw van nieuwe huizen in De Heen. Een trieste constatering, maar zo liggen helaas de feiten. We moeten met elkaar gaan praten over wat er nog kan, niet meer over de wensen zoals die in het dorpsontwikkelingsplan staan.’’

Vanuit meerdere politieke hoeken werd de wethouder gebrek aan visie en pessimisme verweten. ,,Als de A4 eenmaal klaar is, wordt het een heel ander verhaal voor De Heen. Mits er een goed plan ligt,’’ aldus Baartmans. Ook de Stichting Leefbaarheid vindt  dat het college zich te negatief opstelt ten aanzien van de toekomst van het dorp. Vandaar de oproep aan de gemeenteraad.

Foto: Het voorzieningenniveau in De Heen mag dan onder druk staan, het dorp heeft wél een eigen ijsbaan, op het speelveld aan de Langeweg, waar jong en oud momenteel weer lekker kan schaatsen.

 

Uit de Steenbergse Courant