maandag 2 december 2013, 11:54

Sint Annaparochie heeft zicht op toekomst kerkgebouwen

STEENBERGEN – De Sint Annaparochie maakt volgende week maandag bekend hoe de toekomst van de zeven rooms-katholieke kerken in de gemeente Steenbergen eruit ziet. Vast staat al dat niet al deze godshuizen open kunnen blijven. Voor de Gummaruskerk is inmiddels bovendien een speciale commissie in het leven geroepen, om dit beeldbepalende gebouw tot in lengte der jaren te behouden.

Ruim een jaar geleden werd bekend dat de Sint Annaparochie was begonnen met een onderzoek naar de toekomst van haar kerken in Steenbergen (Gummaruskerk en Vredeskerk), Welberg (Corneliuskerk), De Heen (O.L.V. ten Hemelopneming), Nieuw-Vossemeer (Joannes de Doperkerk), Kruisland (Georgiuskerk) en Dinteloord (Petrus en Pauluskerk).

Op basis van bezoekersaantallen, geografische ligging en onderhoudskosten is uit en te na  bekeken welke kerken nog gehandhaafd kunnen blijven en welke gesloten zullen moeten worden.

’Bruikbare suggesties zijn natuurlijk van harte welkom’

Duidelijkheid hieromtrent bleef langer uit dan aanvankelijk verwacht. Tijdens de vieringen van afgelopen weekeinde zijn de parochianen nu uitgenodigd voor een bijeenkomst op maandag 9 december om 20.00 uur in de Vredeskerk waarbij het parochiebestuur duidelijkheid gaat verschaffen. Een uur van tevoren worden eerst de leden van de zeven parochiekernbesturen ingelicht.

De afgelopen maanden heeft het overkoepelende parochiebestuur ook overleg gevoerd met bisschop Jan Liesen van het bisdom Breda. ,,Zijn suggesties zijn in ons basisplan verwerkt,’’ vertelt bestuurslid Adrie Hommel van de Sint Annaparochie. ,,Ook de parochiekernbesturen en de parochianen krijgen nu nog de gelegenheid om hun mening te geven, daarna wordt het definitieve besluit genomen. Het open houden van alle kerken is helaas geen optie, maar bruikbare ideeën zijn natuurlijk altijd welkom.’’

Maandagavond wordt ook meteen duidelijk de sluitingsdatum bekend gemaakt van de kerken die de Sint Annaparochie noodgedwongen moet afstoten. Hommel: ,,Dat zal niet met onmiddellijke ingang zijn.’’

’Gummaruskerk van grote waarde voor heel Steenbergen’

Het feit dat er ten behoeve van de Gummaruskerk een commissie is opgericht die zich verder gaat buiten over de toekomst van dit monument, betekent volgens Hommel niet automatisch dat de deuren van deze kerk op slot gaan.

,,De Gummarus is van grote waarde voor heel de gemeente, je ziet hem vanuit Bruinisse en Oud-Gastel al staan. Wij vinden daarom het niet logisch dat de grote onderhoudskosten van dit gebouw uitsluitend voor rekening van een klein aantal gelovigen komt. Dus gaat de ingestelde commissie in samenspraak met allerlei partijen en belanghebbenden nader onderzoek hoe de Gummarus tot in de verre toekomst behouden kan worden. Hierover hebben we onlangs ook de politiek ingelicht.’’

Uit de Steenbergse Courant