zaterdag 17 juli 2010, 11:00

Informatieavond centrumplan Welberg

WELBERG – Aanstaande woensdag 12 juli organiseert de gemeente Steenbergen een informatieavond over de geplande invulling van het gebied rondom gemeenschapshuis De Vaert, de school en het voormalige sportveld in Welberg. De avond start om 19.00 uur in gemeenschapshuis De Vaert. Alle inwoners en andere belanghebbenden zijn welkom.

Tijdens de avond wordt gesproken over de openbare ruimte en een nieuw geplande woningbouwontwikkeling. Tevens kunnen inwoners en andere belanghebbenden reacties of wensen kenbaar maken over het conceptplan, dat tijdens de avond wordt gepresenteerd. Deze avond is een vervolg op de avond van 12 januari jl.

Uit de Steenbergse Courant