woensdag 17 december 2014, 15:52

Motie Volkspartij om overlast bushalte bij flat Molenweg op te lossen

STEENBERGEN – De Volkspartij gaat in de raadsvergadering van morgenavond een motie indienen om tot een oplossing te komen voor de overlast die bewoners van semiorenflat De Wieken aan de Molenweg nog altijd ondervinden van de bushalte voor het appartementengebouw.

In februari vroeg de Volkspartij al aandacht voor deze problematiek, sindsdien is e volgens de fractie door het college van burgemeester en wethouders niets van bijzonders gedaan om de situatie ter plekke te verbeteren. De bewoners ondervinden zodoende nog steeds dezelfde overlast, aldus de Volkspartij, die daarom nogmaals aandringt op maatregelen tegen de stankoverlast van de (optrekkende en stationair draaiende) bussen en de overlast van de schoolgaande jeugd bij de halte.

De Volkspartij wil met de motie afdwingen dat het college in samenspraak met de bewoners van De Wieken, de vervoersmaatschappij en de provincie voor een adequate oplossing gaat zorgen en medewerking verleent aan de verplaatsing van de bushalte naar de voorzijde van ’t R@velijn of een combinatie maakt met de halte aan de kant van het Floraplein.

Uit de Steenbergse Courant