woensdag 3 juni 2015, 10:18

Schoolorkesten spelen voor Máxima

STEENBERGEN – De schoolorkesten die zijn voortgekomen uit het project Spelenderwijs van de Steenbergse muziekvereniging Volharding zijn druk aan het repeteren voor een wel heel bijzonder optreden: volgende week woensdag mogen zij zich van hun beste kant laten horen voor niemand minder dan koningin Máxima.

Op haar initiatief ontstond in 2011 het programma Kinderen Maken Muziek van het Oranje Fonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie. Dankzij de ruimhartige financiële bijdrage van deze organisaties kon Volharding het succesvolle project Spelenderwijs van de grond tillen en uitvoeren.

In heel Nederland werden zestig initiatieven gesteund, bedoeld om zoveel mogelijk kinderen een instrument te leren bespelen en samen muziek te laten maken. Het plezier en het sociale karakter daarvan stonden voorop.

Ruim 2000 jonge muzikanten voeren woensdag 10 juni een muzikaal sprookje op bij het eindconcert van Kinderen Maken Muziek, met als voornaamste toehoorder dus koningin Máxima. De orkesten van de Maria Regina, Gummarusschool, Pius X, de Nieuwe Veste,  en een delegatie van Volharding gaan hiervoor met twee bussen naar de Jaarbeurs in Utrecht, waar dit speciale optreden plaatsvindt. 

Uit de Steenbergse Courant