vrijdag 19 juni 2015, 14:00

Inzameling oud papier-containers van start

STEENBERGEN – Met ingang van volgende maand wordt in heel de gemeente Steenbergen oud papier ingezameld middels de speciale containers die hiervoor de afgelopen tijd onder de bevolking zijn verspreid. Nu zijn ook de dagen en tijden bekend waarop deze worden geleegd.

Aan de invoering van de oud papierbakken voor alle kernen ging een succesvolle proef vooraf in Steenbergen-Zuid en de bebouwde kom van Nieuw-Vossemeer.

Met de nieuwe containers hoopt en verwacht de gemeente de gescheiden inzameling van oud papier een aanzienlijke impuls te geven, waardoor bovendien de hoeveelheid restafval afneemt en dat scheelt weer flink in de kosten.

De gemeente wil op dit gebied nog verder gaan, want de milieustraat groeit ondertussen uit z’n jasje. Er zal een beeldvormende vergadering worden belegd om in samenspraak met de inwoners te bekijken wat de beste mogelijkheden zijn om tot minder restafval te komen. Te denken valt hierbij aan betaling per kilo of een pasje waarmee het aantal bezoeken aan de milieustraat wordt gelimiteerd, maar er staat wat dat betreft dus nog niets vast.

De planning voor het ‘ophalen’ van de oud papier-containers is alsvolgt:

Inzamelgebied                               Inzameldag                                       container buiten vóór

Steenbergen Zuid:                          1e zaterdag van de maand                07:30 uur

Steenbergen Noord:                       1e zaterdag                                        07:30 uur

Steenbergen Centrum:                   3e zaterdag                                        07:30 uur

Dinteloord:                                      2e zaterdag                                        07:30 uur

Kruisland:                                       3e zaterdag                                         07:30 uur

Nieuw-Vossemeer:                         4e zaterdag                                         07:30 uur

Welberg:                                         1e maandagavond                             17:30 uur

De Heen:                                         1e maandagavond                            17:30 uur

Buitengebied:                                  4e donderdag                                    07:30 uur

Uit de Steenbergse Courant