Afbeelding
donderdag 17 december 2015, 10:00

Jaarboek Steenen Kamer over bedrijvigheid door de eeuwen heen

STEENBERGEN – ‘Steenbergen Werkt!’ is de titel van het nieuwe jaarboek van heemkundekring De Steenen Kamer, die deze keer uitpakt met een grote uitgave over bedrijvigheid in Steenbergen door de eeuwen heen. Gekozen is, evenals voorgaande edities, voor een groot aantal korte verhalen, uitgebreide studies en ‘histories’, geleverd door meerdere auteurs.

Het boek geeft zodoende een goed beeld van toonaangevende en typische bedrijven die Steenbergen in de loop der tijd heeft gekend. Middeleeuwse industrieën zoals de meekrapteelt en gilden spreken van een rijk verleden. Daarnaast roepen bekende namen van grote ondernemingen als de Elvi, BAC, HKI (Enka/Akzo) en CSM herinneringen op bij vele Steenbergenaren.

Ook de middenstand komt aan bod en sommige bedrijven die worden beschrijven, bestaan anno vandaag nog steeds, waaronder de firma Leys. Het meest spraakmakende artikel betreft ongetwijfeld dat van Co Oerlemans over de plannen voor een tweede nationale luchthaven in onze omgeving, die begin jaren zeventig van de vorige eeuw speelden.

Daarnaast geeft het verhaal van de werkgroep Stadskern over het pand aan de Blauwstraat 41 een fascinerend beeld over de bewoning en bedrijvigheid op deze locatie, waarvan de oudste gegevens uit 1433 dateren. In de 15de eeuw was er een bierbrouwerij gevestigd, begin 20ste eeuw werd het huis bewoond door aannemer Van Beers-Haasen, een voorvader van één van de auteurs.

Het jaarboek sluit af met een artikel van Cees Mol over de Steenbergse gasfabriek, een onderwerp dat niet eerder werd uitgediept, noch op schrift gesteld voor het publiek. De gasfabriek stond vroeger waar nu het busstation is. Het kolengas werd aan de Steenbergse huishoudens aangeboden en deed tevens de straatverlichting branden, maar zorgde ook voor de nodige vervuiling.

De uitgave is voor 25 euro verkrijgbaar bij Boekhandel Vermeulen of verkrijgbaar via www.boekenbestellen.nl (excl. verzendkosten).

Uit de Steenbergse Courant