Afbeelding
dinsdag 5 januari 2016, 11:30

Jaaroverzicht - November 2015

KijkopSteenbergen.nl blikt nog tot en met morgen terug op 2015. Vandaag de maand november van het afgelopen jaar.

 • B en W willen zich niet aan hun maatschappelijke verantwoordelijk onttrekken en  stellen de raad voor om te gaan voor de opvang van maximaal 300 vluchtelingen, bij voorkeur gezinnen, verspreid over meerdere locaties in de gemeente, voor een periode van maximaal twee jaar. Een onbegrijpelijk plan dat weer veel kwaad bloed zet in de gemeenschap, zo reageren de ‘verzetsgroepen’, die willen aansturen op een referendum; volgens hen de enige manier om de mening van de bevolking op democratische wijze te kunnen peilen.
 • De raadszaal is dan ook ‘volgeboekt’ voor de oordeelsvormende vergadering over de heikele kwestie. Voor- en tegenstanders maken gebruik van het inspreekrecht en de meningen onder de politieke partijen blijken behoorlijk verdeeld, waardoor de uitkomst van het asieldebat nog niet valt te voorspellen. Tot ongeregeldheden komt het deze keer niet, de bijeenkomst verloopt ordentelijk en ook de gezamenlijke tocht van tegenstanders, van de Markt naar het gemeentehuis, leidt niet tot problemen.
 • Terwijl het debat wordt gevoerd, sneuvelt er echter wel een ruit van de woning van asielzoekers met een verblijfsvergunning in de Kruitweg. Later deze maand gebeurt hetzelfde bij een asielzoekersgezin dat al vijf jaar aan de Binnenvest woont.
 • De vluchtelingendiscussie bepaalt ook goeddeels de inhoud van de toespraken tijdens de jaarlijkse herdenking van de bevrijding bij het monument aan de Canadezenweg op de Welberg. Deze ‘Ceremonial Bell’ gaat overigens een evenknie krijgen in Canada, zo wordt bekendgemaakt.
 • De Dinteloordse dweilband T’Oonladders Zat neemt alvast een voorschotje op het naderende carnavalsseizoen met een dweilbandfestival ter ere van haar eerste lustrum.
 • In Strienestad komt de 22-jarige Leander Lebeau op de 11de van de 11de tevoorschijn als nieuwe nar van ’t Gèèfste plekske aon de Vliet, dat in 2016 carnaval gaat vieren onder het motto ‘Strienestad in volle bloei!’
 • Na afloop van de oordeelsvormende raadsvergadering over de vluchtelingenproblematiek, barst wethouder Vincent van den Bosch in woede uit, als videoblogger Vladimir Hornicek van de Facebooksite N257tv hem bij het verlaten van het gemeentehuis met zijn camera ‘overvalt’. De filmer zet de opnames van de confrontatie op internet, met als gevolg dat Steenbergen binnen de kortste keren wéér op een uiterst onvoordelige manier het landelijke nieuws haalt. De positie van de wethouder wankelt.
 • Als het ware nog ter compensatie van het ongemak dat veroorzaakt werd door de afsluiting van de N257, laten de Steenbergse promotiewinkeliers een reuzenrad aanrukken, dat overuren maakt op de Markt. Alle ‘raddraaiers’, jong en oud, spreken hun grote waardering uit voor de winkeliersactie, die eindelijk weer eens wat positief nieuws teweeg brengt.
 • Het nieuwe carnavalsseizoen in Pompedurp, waar ze deze keer de ‘Koning te rijk’ zijn, gaat van start met het PB-variété. ‘We stele de sjoow!’, zo luidt het motto in ’t Vosse-ol, waar Jan Keller Reinier de Jong na 25 jaar zijn ‘pliessiepet’ aan de wilgen gaat hangen.
 • Stichting tanteLouise-Vivensis heeft zich voorgenomen De Lindenburgh in Steenbergen volgend jaar te gaan slopen. Er komt op dezelfde plek een nieuw verpleeghuis voor in de plaats, waar dan 120 bewoners ondergebracht kunnen worden. Dat zijn er twee keer zoveel als nu. De huidige cliënten verhuizen begin 2016 zolang naar de tijdelijke locatie van De Vossemeren in Nieuw-Vossemeer.
 • Ondanks het barre weer, weten Sint Nicolaas en zijn Pieten toch weer de weg te vinden naar alle kernen van onze gemeente. De aankomst in Steenbergen is voor het eerst in vele jaren bij de oude jachthaven, waar zich zeker zo’n zeshonderd kinderen en (groot)ouders verzamelen om de goedheiligman een warm welkom te bieden.
 • Raab Karcher maakt bekend dat de vestiging van de bouwmaterialenhandel uit Steenbergen gaat verdwijnen. Per 1 januari komt er zodoende een einde aan de lange bedrijfsgeschiedenis van wat voorheen o.a. Van Herel de Kok-Hoppenbrouwers was.
 • De tweede ster horende bij het Keurmerk Veilig Ondernemen is aan Steenbergen toegekend, maar meer zullen er niet bijkomen, want een meerderheid van de betrokken ondernemers vindt het goed zo en wil geen tijd, energie en/of geld meer steken in het project, waarbij ook gemeente, brandweer en politie waren betrokken.
 • Harmonie Volharding Dinteloord viert haar 70-jarig bestaan met een najaarsconcert, dat mede wordt opgeluisterd door Volharding Steenbergen.
 • Een beeldvormende vergadering over de herinrichting van de N259 tussen Dinteloord en de Stierenweg bij Steenbergen laat nog veel ruimte voor de manier waarop de voormalige rijksweg moet worden aangepast. Belangrijke vragen hierbij zijn welk snelheidsregiem wenselijk is, met name op de rondweg om Steenbergen, en of het aquaduct ter hoogte van Welberg al dan niet behouden dient te blijven.
 • De besluitvormende vergadering over het migrantenvraagstuk eindigt met het besluit dat de gemeente Steenbergen, mits het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers daartoe een verzoek doet, bereid is te bekijken of zij 100 extra statushouders kan huisvesten, evenredig verdeeld over alle kernen en met een duidelijke voorkeur ten aanzien van gezinnen. Een raadsmeerderheid vindt dit de beste oplossing voor het probleem, maar volgens ‘Steenbergen in verzet!’ en ‘Geen Azc in Stb’ resulteert deze beslissing uiteindelijk toch in een soort mini-Azc, aangezien er dan elk half jaar honderd nieuwe asielzoekers met een verblijfsvergunning naar Steenbergen zouden kunnen komen. De actiegroepen dienen - met meer dan voldoende handtekeningen van burgers - een verzoek in tot een referendum, waarover de raad nog een beslissing moet nemen.
 • Het vluchtelingendebat heeft alles bij elkaar ruim 63.000 euro gekost.
 • Wethouder Vincent van den Bosch legt zijn functie neer. Hij zegt niet te willen zwichten voor de terreur van enkelen, maar vreest dat men hem in een kwaad daglicht zal blijven stellen. De D66-politicus heeft bovendien aangifte gedaan van meerdere (doods)bedreigingen aan het adres van hemzelf en zijn gezin. In een uitgebreide verklaring wijst hij daarnaast met name PvdA-fractieleider Willem van den Berge aan als kwade genius achter de ‘voortdurende sfeer van verdachtmakingen, die Steenbergen sinds jaar en dag naar de knoppen helpt’. De gevallen wethouder roept op tot een diepgaand integriteitsonderzoek binnen het gemeentebestuur. Zijn partij wil de tijd nemen om een geschikte opvolger te vinden, want de coalitie blijkt wel intact, ook al zegde Gewoon Lokaal! het vertrouwen in Van den Bosch op. De oppositiepartijen PvdA en Volkspartij deden dit ook.
 • Sinterklaas heropent de van voor tot achter vernieuwde Jumbo supermarkt aan het Floraplein in Steenbergen.
 • Peter Jongenelen van café Buddha’s op de Markt wordt met ingang van begin januari de nieuwe beheerder van de kantine van vv Steenbergen.
 • Ondanks alle turbulentie die hij zowel in het begin als aan het einde van zijn tijdelijke ‘ambtstermijn’ ervoer, had Joseph Vos het waarnemend burgemeesterschap van de gemeente Steenbergen voor geen goud willen missen, zo stelt hij bij zijn afscheid. Alle raadsfracties teken de loftrompet over de oud-dijkgraaf, die wat de politici betreft de rust heeft teruggebracht in zowel het gemeentebestuur als de plaatselijke samenleving en zijn werk (dus) uitstekend heeft gedaan.
 • Bewoners van Steenbergen-Zuid, Steenbergen-Noordoost en Dinteloord Oost kunnen kennismaken met de wijkteams die de openbare ruimte in deze buurten voortaan onderhouden. Als de pilot slaagt, komen er vanaf eind volgend jaar in heel de gemeente zulke wijkteams, bestaande uit medewerkers van de gemeente, de WVS-groep en mensen uit de ‘kaartenbak’ van de sociale dienst.
 • In Steenbergen-Zuid staat de komende jaren, zo blijkt bij de kennismaking met het wijkteam aldaar, een grootscheepse renovatie van straten, plantsoenen, verlichting en riolering te gebeuren.
 • In Kruisland geven de Backstienk Boys een waardig afscheidsconcert ten beste.
 • Leerlingen uit groep 8 van de Kruislandse Zonnebergschool winnen de regiofinale van de First Lego League. Met hun Lego-robot én hun afvalbakje voor op de fiets mogen ze eind januari opnieuw proberen hoge ogen te gooien bij de Benelux-finale van de First Lego League.
 • Ankie Stoer! en Stichting Ankie prijzen zich gelukkig met het feit dat zij maar liefst 35.000 euro kunnen overmaken voor een Uitzichtkamer in het nieuwe Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht. De opbrengst is in belangrijke mate afkomstig van de actie ‘Heel Steenbergen Beweegt’, maar ook van andere acties, zowel verzorgd door Ankie Stoer! en Stichting Ankie zelf, als door andere organisaties, zoals de Hollandse Avonden van ‘Vuist tegen kinderkanker’.
 • Op de laatste dag van deze maand wordt Ruud van den Belt geïnstalleerd als nieuwe, kroonbenoemde burgemeester van de gemeente Steenbergen. Hij wil niet te veel achterom kijken naar wat er allemaal is gebeurd, maar het rijke verleden van Steenbergen wel benutten om met alle inwoners aan de toekomst te gaan bouwen. ‘We moeten schouder aan schouder staan om ontbinding van onze maatschappij te voorkomen’, stelt hij bovendien, terugkijkend naar het vluchtelingendebat, dat hij uiteraard op de voet heeft gevolgd, zonder zich er in het openbaar mee te mogen of willen bemoeien.
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding

Uit de Steenbergse Courant