woensdag 18 mei 2016, 14:00

Dintelpark is van de baan

DINTELOORD – Burgemeester en wethouders hebben besloten de stekker uit te trekken uit het project Dintelpark, wat betekent dat er geen grootschalig – landelijk ingepast – recreatiepark gaat verrijzen aan de noordkant van Dinteloord.

Het plan dateert van 2004, maar kwam nooit echt van de grond. In 2011 sloot de gemeente nog een start-/intentieovereenkomst met een projectontwikkelaar, die zich eind 2013 echter terugtrok. Op dat moment wilde het college Dintelpark nog niet laten varen.

Na het opstellen van een zogenoemd bidbook voor nieuwe kandidaten, en gesprekken met uiteenlopende partijen, kwam de gemeente begin vorig jaar in contact met Europarcs, dat Dintelpark mogelijk wel wilde gaan exploiteren. Maar ook Europarcs is inmiddels weer afgehaakt, zo laten B en W de raad nu weten. Het college ziet er daarom geen heil meer in om nog tijd, energie of laat staan geld in het project te steken. 

Uit de Steenbergse Courant