dinsdag 24 mei 2016, 11:30

Inschrijven voor braderie Welberg

WELBERG – Stichting Ontspanning Voor Welberg (OVW) is weer druk bezig met de voorbereidingen van de jaarlijkse braderie in het dorp, die gaat plaatsvinden op zondag 5 juni, van 10.00 tot 17.30 uur.

Stichtingen en verenigingen die zich dan aan het publiek willen presenteren, kunnen voor informatie over de kosten van een grondplek, kraam of elektra-aansluiting wenden tot ovw.welberg@gmail.com, t.a.v. D. Bosman.Ondernemers en rommelmarktverkopers die aan de braderie willen meedoen, kunnen voor deze informatie terecht bij J. Beleter via demarkten@gmail.com

Inschrijven is mogelijk tot 31 mei. Voor algemene inlichtingen is Jan Vis bereikbaar op 06-53647310.

Uit de Steenbergse Courant