dinsdag 19 juli 2016, 09:00

Nieuwe organisatie voor gehandicapten en chronisch zieken: OVGC

WELBERG – De grote opkomst van zeker 75 belangstellenden bij de oprichtingsvergadering was voor Jan Gorissen het ultieme bewijs dat er bij gehandicapten en chronisch zieken onveranderd een grote behoefte bestaat aan een organisatie die hun belangen behartigt en leuke activiteiten voor deze doelgroep verzorgt.

Afgelopen voorjaar ging echter de Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie ter ziele. Met het afdelingsbestuur van de ANGO voor de gemeenten Steenbergen, Bergen op Zoom, Woensdrecht, Tholen en Moerdijk, waarvan Gorissen jarenlang de kar trok, besloot hij daarom tot een ‘doorstart’.  Zij het wel onder een nieuwe naam: ‘Organisatie Voor Gehandicapten en Chronisch Zieken’, kortweg OVGC.

Nieuwe leden

Het ledental loopt volgens Gorissen al richting de 230. ,,De meeste ANGO-leden hebben de overstap gemaakt naar onze nieuwe vereniging en er hebben zich ook reeds nieuwe leden aangemeld.’’ Wie de contributie van de ANGO voor heel dit jaar inmiddels had voldaan, krijgt vrijstelling bij de OVGC. ,,Door het faillissement van de ANGO zijn de afdelingen hun geld helaas allemaal kwijtgeraakt, maar we willen onze leden niet dubbel belasten, de meesten van hen kunnen dat geld namelijk niet missen.’’

Activiteiten

Tijdens de oprichtingsbijeenkomst in het Welbergse gemeenschapshuis De Vaert, gaf Gorissen te kennen dat de OVGC graag vast wil houden aan activiteiten zoals een ‘Snertdag’, een Paas- en een Kerstviering en een Nieuwjaarsborrel. Daarnaast wordt gekeken naar betaalbare uitstapjes.

Raad en daad

Zoals dat ook bij de ANGO het geval was, kunnen de leden van de nieuwe organisatie zich bovendien met raad en daad laten bijstaan door de adviseurs van de OVGC, onder wie Gorissen zelf. Daarbij gaat het onder meer om adviezen op het gebied van uitkeringen, zorgvraagstukken en belastingzaken. De voorzitter kan hiervoor nu weliswaar niet meer terugvallen op een landelijke instelling. Met ruim vijftig jaar ervaring in zijn ‘achterzak’ weet Gorissen echter precies hoe de hazen lopen. ,,En ik laat me elk jaar nog bijspijkeren door het UWV en de Belastingdienst.’’

Voor nadere inlichtingen over de OVGC is hij bereikbaar via jangorissen@hetnet.nl of 06-22199634.

Uit de Steenbergse Courant