zondag 28 augustus 2016, 17:00

Fotoclub Steenbergen 37

Fotoclub Steenbergen bestaat 40 jaar en vooruitlopend op de tentoonstelling waarmee dit jubileum op zondag 20 november wordt gevierd, heeft KijkopSteenbergen.nl de leden gevraagd om hun favoriete werk alvast op deze website te exposeren. Aan dat verzoek werd met plezier gehoor gegeven, met als resultaat een ‘tijdsbeeld’ van lokaal en regionaal fototalent dat de moeite van het bekijken meer dan waard is.

Hans Seuters

Het huisje bij de sluizen van Dintelsas. Deze foto is een voorbeeld van de mogelijkheden van de hedendaagse techniek van digitale camera’s. De opname is gemaakt op een zeer laat tijdstip en het was aardedonker.

Het enige dat er aan verlichting aanwezig was, was een kleine lantaarn achter de camera met oranje licht. De sluiter van de camera heeft ongeveer 15 seconden open gestaan. Het resultaat is deze opname.

In 2007 heeft voor het eerst een kinderjury onze tentoonstelling beoordeeld en deze foto als mooiste gekozen. Ze waren bijzonder enthousiast over het mooie licht en de tekening in de bewolking.

Uit de Steenbergse Courant