zondag 26 februari 2017, 10:00

Vooruitlopend op 450 jaar Nieuw-Vossemeer

Een luchtfoto van Nieuw-Vossemeer uit 1932. Nieuw-Vossemeer bestaat dan eigenlijk alleennog maar uit de Voorstraat, de Achterstraat, de Hoogte en de Hogendijk.

Het overige Vossemeer bestaat verderuit kleine groepjes huizenin de polders rondom het dorpen diverse boerderijen. In het midden vooraan kijken we op het schoolplein van de voormalige openbare school. Dit gebouw is als laatste in gebruik geweest door Ouderenzorg Anders.Het huidige aanzicht van de Voor- en Achterstraat is in 1932 al aardig bepaald. Het zijn vooral de winkel- en horecapanden die zijn verdwenen en in de loop der jaar werden vervangen door woningen.


Vooruitblik . . .
Tijdens de Brabantse Waldag/Braderie op zondag 11 juni,zal in de Joannes de Doperkerk een expositie van Vossemeerse kunstenaars te bewonderen zijn. Deze expositie staat onder leiding van beeldend kunstenaar Frans van Drunen.

Zowel binnen als buiten de kerk kunnen bezoekers genieten van Vossemeerse kunstwerken.
Jan van de Velde verzorgt op deze expositie de inbreng van jeugdige kunstenaars uit Nieuw-
Vossemeer.

Kunstenaars die hunpronkstukken op deze dag willen tentoonstellen kunnen contact opnemen
met de stichting of rechtstreeks met Frans van Drunen, fransvandrunen@gmail.com.

Uit de Steenbergse Courant