woensdag 29 maart 2017, 09:00

Zaterdag 8 april: Derde editie van de quiz voor vijftigplussers

STEENBERGEN - Op zaterdag 8 april wordt in ontmoetingscentrum ‘t Cromwiel de derde quiz voor alle mensen van 50 jaar en ouder gehouden. Evenals vorige jaren zijn de vragen van deze quiz afgestemd op een publiek met een leeftijd van 50 jaar of ouder. De organisatie ligt in handen van KBO afdeling Steenbergen. De quiz is voornamelijk voor de gezelligheid en ontmoeting bedoeld, maar stimuleert tevens de hersenen, zo stellen de samenstellers.Inschrijven voor deelname kan tot en met vrijdag 31 maart.

De gekozen datum van deze derde quiz valt bewust op een zaterdag. Dit is gedaan om zoveel mogelijk mensen uit bedoelde leeftijdscategorie de kans te geven er aan deel te nemen. Inschrijven kan individueel of per groep. Een groep bestaat uit vier personen. Aan elk team wordt aan het begin van het spel een joker uitgereikt. Zelf bepaalt een team wanneer ze die inzetten en dan wordt het aantal gescoorde punt in die ronde verdubbeld.

Gevarieerde onderwerpen

In deze quiz komen een achttal verschillende onderwerpen aan de orde. Elke ronde telt tien vragen over een bepaald onderwerp. Traditiegetrouw bestaat één van die ronden uit tien vragen over Steenbergen en dat zal veel belangstellenden aanspreken. Overigens is deelname ook goed mogelijk voor inwoners die oorspronkelijk niet uit Steenbergen. De  zeventig overige vragen hebben namelijk een geheel ander onderwerp. Aan bod komt: Ronde 1: Feesten; Ronde 2: Cultuur; Ronde 3: Gemeente Steenbergen; Ronde 4: Ervoor of Erna; Ronde 5: Pictogrammen; Ronde 6: Nederland; Ronde 7: Sprookjes en Legendes. Ronde 8: Toiletten.

De vragen verschillen van moeilijkheidsgraad, maar menigeen zal er ongetwijfeld een aantal direct kunnen beantwoorden. In de laatste ronde moet uit 4 antwoorden het juiste worden gekozen.

Deelnemers staan er niet alleen voor: in groepjes van vier personen gaat men aan de slag. Iedereen kan meedoen, komt men nl. met één, twee of drie personen dan wordt in zo’n geval de groep aangevuld tot vier. Men kan zich dus ook alleen, met tweeën of met drieën. Uiteraard zijn de hersens en een balpen de enige middelen die gebruikt mogen worden. Een computer, laptop, tablet, GSM of ander hulpmiddel is streng verboden.

Inschrijven

De inschrijving sluit op 1 april of eventueel eerder als het maximaal aantal deelnemers van 80 (= 20 groepen) is bereikt. Leden van de KBO afd. Steenbergen kunnen gratis deelnemen, niet-leden betalen € 4,- per persoon. Dit geld wordt besteed aan een kop koffie, thee of fris, zaalhuur en prijsjes.

En behalve dat het een leuke middag beloofd te worden, is het volgens verschillende onderzoekers voor elke 50plusser goed om regelmatig de hersens aan het werk te zetten.

De middag begint om 14.00 uur en zal rond 16.30 uur zijn afgelopen. De zaal gaat om 13.30 uur open. Aanmelden kan via de volgende adressen: Van Brabantstraat 46  (tel. 85 02 91), Wijngaarden Bolwerk 45 (56 35 67) of Burgemeester Van Loonstraat 137  (563547). Opgave per mail is ook mogelijk door een berichtje met naam en adresgegevens te sturen naar:  p.kil@home.nl.

Foto: Een archieffoto laat winnaars uit een van de vorige edities zien. Op de achtergrond quizsamensteller Paul Kil.

Uit de Steenbergse Courant